Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2700(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0310/2022

Rozpravy :

Hlasování :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0237

Zápis
XML 6k
Čtvrtek, 9. června 2022 - Štrasburk

6.1. Situace v oblasti lidských práv v Sin-ťiangu, včetně sin-ťiangských policejních spisů (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022 a B9-0325/2022

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0310/2022

(nahrazující B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022 a B9-0319/2022)

o situaci v oblasti lidských práv v Sin-ťiangu, včetně sin-ťiangských policejních spisů

předložen těmito poslanci:

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Adam Jarubas, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský a Peter Pollák za skupinu PPE,

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Karsten Lucke, Isabel Santos a Thijs Reuten za skupinu S&D,

- Engin Eroglu, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew,

- Reinhard Bütikofer a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski a Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR.

přijat (P9_TA(2022)0237)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

(Návrh usnesení B9-0325/2022 se nebere v potaz.)

Poslední aktualizace: 23. ledna 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí