Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2700(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0310/2022

Arutelud :

Hääletused :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0237

Protokoll
XML 6k
Neljapäev, 9. juuni 2022 - Strasbourg

6.1. Inimõiguste olukord Xinjiangis, sealhulgas Xinjiangi politseitoimikud (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022 ja B9-0325/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0310/2022

(asendades B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022 ja B9-0319/2022)

inimõiguste olukorra kohta Xinjiangis, sealhulgas Xinjiangi politseitoimikute kohta,

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Adam Jarubas, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský ja Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel,

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Karsten Lucke, Isabel Santos ja Thijs Reuten fraktsiooni S&D nimel,

- Engin Eroglu, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel,

- Reinhard Bütikofer ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski ja Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P9_TA(2022)0237)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0325/2022 muutus kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika