Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2700(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0310/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0237

Pöytäkirja
XML 6k
Torstai 9. kesäkuuta 2022 - Strasbourg

6.1. Xinjiangin ihmisoikeustilanne, mukaan lukien Xinjiangin poliisirekisteriin kerätyt tiedot (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022 ja B9-0325/2022

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0310/2022

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022 ja B9-0319/2022)

Xinjiangin ihmisoikeustilanteesta, mukaan lukien Xinjiangin poliisirekisteriin kerätyt tiedot,

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Adam Jarubas, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský ja Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Karsten Lucke, Isabel Santos ja Thijs Reuten S&D-ryhmän puolesta

- Engin Eroglu, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

- Reinhard Bütikofer ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski ja Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0237)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

(Päätöslauselmaesitys B9-0325/2022 raukesi.)

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö