Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2022/2700(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0310/2022

Debaty :

Głosowanie :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0237

Protokół
XML 6k
Czwartek, 9 czerwca 2022 r. - Strasburg

6.1. Poszanowanie praw człowieka w Sinciangu, w tym ujawnione dokumenty z obozów reedukacyjnych w tym regionie (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022 i B9-0325/2022

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0310/2022

(zastępujący B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022 i B9-0319/2022)

w sprawie poszanowania praw człowieka w Sinciangu, w tym ujawnionych dokumentów z obozów reedukacyjnych w tym regionie

złożony przez następujących posłów:

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Adam Jarubas, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský i Peter Pollák, w imieniu grupy PPE,

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Karsten Lucke, Isabel Santos i Thijs Reuten, w imieniu grupy S&D,

- Engin Eroglu, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew,

- Reinhard Bütikofer i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski i Zbigniew Kuźmiuk, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2022)0237)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 1)

(Projekt rezolucji B9-0325/2022 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności