Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2700(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0310/2022

Debatter :

Omröstningar :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Antagna texter :

P9_TA(2022)0237

Protokoll
XML 6k
Torsdagen den 9 juni 2022 - Strasbourg

6.1. Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022 och B9-0325/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0310/2022

(ersätter B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022 och B9-0319/2022)

om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang,

från följande ledamöter:

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Adam Jarubas, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský och Peter Pollák för PPE-gruppen,

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Karsten Lucke, Isabel Santos och Thijs Reuten för S&D-gruppen,

- Engin Eroglu, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne för Renew-gruppen,

- Reinhard Bütikofer och Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski och Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2022)0237)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

(Resolutionsförslag B9-0325/2022 bortföll.)

Senaste uppdatering: 23 januari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy