Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 - Στρασβούργο

16. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 0408-22 έως 0501-22 καταχωρίστηκαν στο γενικό πρωτόκολλο στις 3 Ιουνίου 2022 και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.

Στις 3 Ιουνίου 2022 η Πρόεδρος διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 3 του Κανονισμού, αναφορές που έλαβε το Κοινοβούλιο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου