Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 9 juni 2022 - Straatsburg

16. Verzoekschriften

Verzoekschriften 0408-22 tot en met 0501-22 zijn ingeschreven in het algemene register op 3 juni 2022, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.

De Voorzitter heeft op 3 juni 2022 verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger van de Europese Unie zijn en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, doorverwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 226, lid 3, van het Reglement.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid