Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 9. júna 2022 - Štrasburg

16. Petície

Petície č. 0408-22 až 0501-22 boli dňa 3. júna 2022 zapísané do registra a postúpené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predsedníčka v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku postúpila 3. júna 2022 gestorskému výboru petície, ktoré Európskemu parlamentu poslali fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.

Posledná úprava: 23. januára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia