Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 9 juni 2022 - Straatsburg

17. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
Volledige verslagen

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid