Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 9 juni 2022 - Strasbourg

17. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
Fullständigt förhandlingsreferat

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträdesdag.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod nu översändas till mottagarna.

Senaste uppdatering: 23 januari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy