Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 9 юни 2022 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Принципите на правовата държава и потенциалното одобрение на полския национален план за възстановяване (внесени предложения за резолюция)
 3.Призивът за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите (разискване)
 4.Нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  
6.1.Положението с правата на човека в Синцзян, включително полицейските досиета в Синцзян (гласуване)
  
6.2.Инструментализирането на правосъдието за репресивни цели в Никарагуа (гласуване)
  
6.3.Нарушения на свободата на медиите и безопасността на журналистите в Грузия (гласуване)
  
6.4.Принципите на правовата държава и потенциалното одобрение на полския национален план за възстановяване (гласуване)
  
6.5.Нормативен акт за международните обществени поръчки ***I (гласуване)
  
6.6.Правото на инициатива на Парламента (гласуване)
  
6.7.Заплахи за правото на аборт в световен мащаб: възможна отмяна на правото на аборт в САЩ от Върховния съд (гласуване)
  
6.8.Призивът за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите (гласуване)
  
6.9.Нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд (гласуване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Незаконен дърводобив в ЕС (разискване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Внасяне на документи
 13.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 14.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 15.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 16.Петиции
 17.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 18.График на следващите заседания
 19.Закриване на заседанието
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (160 kb) Присъствен списък (59 kb) Резултати от гласувания (151 kb) Резултати от поименно гласуване (2525 kb) 
 
Протокол (160 kb) Присъствен списък (59 kb) Резултати от гласувания (151 kb) Резултати от поименно гласуване (2525 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от гласувания (52 kb) Резултати от поименно гласуване (90 kb) 
 
Протокол (300 kb) Присъствен списък (87 kb) Резултати от гласувания (130 kb) Резултати от поименно гласуване (519 kb) 
Последно осъвременяване: 23 януари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност