Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 9. juni 2022 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Retsstatsprincippet og den potentielle godkendelse af Polens nationale genopretningsplan (indgivne beslutningsforslag)
 3.Opfordringen til et konvent om revision af traktaterne (forhandling)
 4.Et nyt handelsinstrument til at forbyde produkter fremstillet ved hjælp af tvangsarbejde (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  
6.1.Menneskerettighedssituationen i Xinjiang, herunder Xinjiang-politiregistrene (afstemning)
  
6.2.Instrumentaliseringen af retssystemet som et repressivt redskab i Nicaragua (afstemning)
  
6.3.Krænkelser af mediefriheden og journalisters sikkerhed i Georgien (afstemning)
  
6.4.Retsstatsprincippet og den potentielle godkendelse af Polens nationale genopretningsplan(afstemning)
  
6.5.Instrumentet for internationale offentlige udbud ***I (afstemning)
  
6.6.Parlamentets initiativret (afstemning)
  
6.7.Globale trusler mod abortrettigheder: USA's højesterets mulige krænkelse af abortrettigheder (afstemning)
  
6.8.Opfordringen til et konvent om revision af traktaterne (afstemning)
  
6.9.Et nyt handelsinstrument til at forbyde produkter fremstillet ved hjælp af tvangsarbejde (afstemning)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Ulovlig skovhugst i EU (forhandling)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Modtagne dokumenter
 13.Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger
 14.Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)
 15.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 16.Andragender
 17.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Hævelse af mødet
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (145 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb) Afstemningsresultater (130 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2524 kb) 
 
Protokol (145 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb) Afstemningsresultater (130 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2524 kb) 
 
Protokol (76 kb) Tilstedeværelsesliste (13 kb) Afstemningsresultater (50 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (89 kb) 
 
Protokol (276 kb) Tilstedeværelsesliste (78 kb) Afstemningsresultater (113 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (511 kb) 
Seneste opdatering: 23. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik