Index 
Protokoll
XML 131kPDF 112kWORD 48k
Torsdagen den 9 juni 2022 - Strasbourg
 Förkortningar och symboler

 1. Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang

 2. Instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua

 3. Kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien

 4. Rättsstatsprincipen och det potentiella godkännandet av Polens nationella återhämtningsplan

 5. Instrument för internationell upphandling ***I

 6. Parlamentets initiativrätt

 7. Globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA

 8. Uppmaningen om ett konvent för att göra en översyn av fördragen

 9. Ett nytt handelsinstrument för att förbjuda produkter som tillverkas genom tvångsarbete
Senaste uppdatering: 28 oktober 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy