Index 
Jegyzőkönyv
XML 148kPDF 279kWORD 76k
2022. június 9., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Jogállamiság és a lengyel nemzeti helyreállítási terv lehetséges jóváhagyása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Felhívás a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívására (vita)
 4.Új kereskedelmi eszköz a kényszermunkával készült termékek betiltására (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az emberi jogi helyzet Hszincsiangban, többek között a hszincsiangi rendőrségi akták (szavazás)
  
6.2.Az igazságszolgáltatás elnyomó eszközként való felhasználása Nicaraguában (szavazás)
  
6.3.A tömegtájékoztatás szabadságának megsértése és az újságírók biztonsága Grúziában (szavazás)
  
6.4.Jogállamiság és a lengyel nemzeti helyreállítási terv lehetséges jóváhagyása(szavazás)
  
6.5.Nemzetközi közbeszerzési eszköz ***I (szavazás)
  
6.6.A Parlament kezdeményezési joga (szavazás)
  
6.7.Az abortuszhoz való jogot fenyegető globális veszélyek: az abortuszhoz való jognak az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága általi lehetséges felülbírálata (szavazás)
  
6.8.Felhívás a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívására (szavazás)
  
6.9.Új kereskedelmi eszköz a kényszermunkával készült termékek betiltására (szavazás)
 7.Az ülés folytatása
 8.Az előző ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Illegális fakitermelés az Unióban (vita)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről
 14.Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)
 15.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 16.Petíciók
 17.Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülésnapok időpontja
 19.Az ülés berekesztése
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.02-kor nyitják meg.


2. Jogállamiság és a lengyel nemzeti helyreállítási terv lehetséges jóváhagyása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Jogállamiság és a lengyel nemzeti helyreállítási terv lehetséges jóváhagyása (2022/2703(RSP))

A vita időpontja: 2022. június 7. (2022.6.7-i jegyzőkönyv, 9. pont)

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a jogállamiságról és a lengyel nemzeti helyreállítási terv esetleges jóváhagyásáról (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) (2022/2703(RSP)) (B9-0316/2022);

- Siegfried Mureşan, Jeroen Lenaers, Petri Sarvamaa, José Manuel Fernandes és Markus Ferber, a PPE képviselőcsoport nevében, a jogállamiságról és a lengyel nemzeti helyreállítási terv esetleges jóváhagyásáról (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) (2022/2703(RSP)) (B9-0317/2022);

- Damian Boeselager, Terry Reintke, Francisco Guerreiro, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Daniel Freund, Damien Carême, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Ignazio Corrao, Marcel Kolaja, Alice Kuhnke, Monika Vana, Mikuláš Peksa, Alviina Alametsä, Michèle Rivasi, Sylwia Spurek, Benoît Biteau, David Cormand, Mounir Satouri, Caroline Roose, Yannick Jadot, Saskia Bricmont, Tilly Metz, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Bas Eickhout, Sara Matthieu, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Henrike Hahn, Sergey Lagodinsky, Jordi Solé, Margrete Auken és Erik Marquard, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a jogállamiságról és a lengyel nemzeti helyreállítási terv esetleges jóváhagyásáról (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) (2022/2703(RSP)) (B9-0320/2022);

- Konstantinos Arvanitis, a(z) The Left képviselőcsoport nevében, a jogállamiságról és a lengyel nemzeti helyreállítási terv lehetséges jóváhagyásáról (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) (2022/2703(RSP)) (B9-0321/2022);

- Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández és Juan Fernando López Aguilar, az S&D képviselőcsoport nevében, a jogállamiságról és a lengyel nemzeti helyreállítási terv esetleges jóváhagyásáról (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) (2022/2703(RSP)) (B9-0322/2022);

- Róża Thun und Hohenstein, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Lucia Ďuriš Nicholsonová és Jan-Christoph Oetjen, a Renew képviselőcsoport nevében, a jogállamiságról és a lengyel nemzeti helyreállítási terv lehetséges jóváhagyásáról (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) (2022/2703(RSP)) (B9-0323/2022).


3. Felhívás a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívására (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Felhívás a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívására (2022/2705(RSP))

Dubravka Šuica (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Sven Simon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gabriele Bischoff, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a The Left képviselőcsoport nevében, Clara Ponsatí Obiols, független, Paulo Rangel, a Tanács elnöksége képviselőjének távollétéről, Guy Verhofstadt, az előző felszólaló felszólalásáról (az elnök emlékezteti a felszólalókat a viták lefolytatására vonatkozó szabályokra), Paulo Rangel, Charlie Weimers, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, Jordi Solé, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, aki válaszol Sven Simon kékkártyás felszólalására is, Helmut Scholz, aki válaszol Maria Grapini kékkártyás felszólalására is, Mislav Kolakušić, aki válaszol Daniel Freund kékkártyás felszólalására és Tomislav Sokol kékkártyás felszólalására is, Loránt Vincze, Brando Benifei, Charles Goerens, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, aki válaszol Gabriele Bischoff kékkártyás felszólalására is, Hermann Tertsch, Sandra Pereira, aki válaszol Domènec Ruiz Devesa kékkártyás felszólalására is, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira és Sandro Gozi.

Clément Beaune (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Damian Boeselager, Peter Kofod, Michiel Hoogeveen, Vladimír Bilčík, Victor Negrescu, Nicola Danti, Gunnar Beck, Carlo Fidanza, Seán Kelly, Aurore Lalucq, Nicola Beer, Beata Kempa, Hildegard Bentele és Giuliano Pisapia.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Maite Pagazaurtundúa, Angel Dzhambazki, Alexander Alexandrov Yordanov, Leszek Miller, Radosław Sikorski és Tomislav Sokol.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Margarida Marques, Georgios Kyrtsos, Maria Grapini és Barry Andrews.

Felszólal Dubravka Šuica és Clément Beaune.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Hélène Laporte, Philippe Olivier, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Susanna Ceccardi, Antonio Maria Rinaldi, Jaak Madison és Gunnar Beck, az ID képviselőcsoport nevében, a Szerződések felülvizsgálatára irányuló konvent létrehozására irányuló felhívásról (2022/2705(RSP)) (B9-0305/2022);

- Gabriele Bischoff, az S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a Renew képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Helmut Scholz a Szerződések felülvizsgálatára irányuló konvent létrehozására irányuló felhívásról (2022/2705(RSP)) (B9-0307/2022).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.6.9-i jegyzőkönyv, 6.8. pont.


4. Új kereskedelmi eszköz a kényszermunkával készült termékek betiltására (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000018/2022), felteszi: Bernd Lange, nevében INTA bizottság, a Bizottsághoz: Új kereskedelmi eszköz a kényszermunkával készült termékek betiltására (B9-0015/2022)

Bernd Lange kifejti a kérdést.

Dubravka Šuica (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Raphaël Glucksmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Samira Rafaela, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Anna Cavazzini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Guido Reil, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Geert Bourgeois, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a The Left képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, független, Angelika Winzig, Inma Rodríguez-Piñero, Barry Andrews, Yannick Jadot, Alessandra Basso, Manon Aubry, Jiří Pospíšil, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Margarida Marques, Sara Matthieu és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini.

Felszólal: Dubravka Šuica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, a kényszermunkával előállított termékek betiltását célzó új kereskedelmi eszközről (2022/2611(RSP)) (B9-0291/2022).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2022.6.9-i jegyzőkönyv, 6.9. pont.

(Az ülést 11.46-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA elnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva az Európai Parlament honlapján elérhetők.


6.1. Az emberi jogi helyzet Hszincsiangban, többek között a hszincsiangi rendőrségi akták (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022 és B9-0325/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B9-0310/2022

(amely a B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022 és B9-0319/2022 helyébe lép)

a hszincsiangi emberi jogi helyzetről, többek között a hszincsiangi rendőrségi aktákról,

előterjesztették a következő képviselők:

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Adam Jarubas, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský és Peter Pollák, a PPE képviselőcsoport nevében,

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Karsten Lucke, Isabel Santos és Thijs Reuten, az S&D képviselőcsoport nevében,

- Engin Eroglu, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében,

- Reinhard Bütikofer és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski és Zbigniew Kuźmiuk, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P9_TA(2022)0237)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

(A B9-0325/2022 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.2. Az igazságszolgáltatás elnyomó eszközként való felhasználása Nicaraguában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-0313/2022 és B9-0315/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B9-0293/2022

(amely a B9-0293/2022, B9-0313/2022 és B9-0315/2022 helyébe lép)

az igazságszolgáltatás elnyomó eszközként való használatáról Nicaraguában,

előterjesztették a következő képviselők:

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, José Manuel Fernandes, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Traian Băsescu, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Tomáš Zdechovský és Peter Pollák, a PPE képviselőcsoport nevében,

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez, Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Ladislav Ilčić, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk és Carlo Fidanza, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P9_TA(2022)0238)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

(A B9-0298/2022, B9-0301/2022 és B9-0306/2022 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


6.3. A tömegtájékoztatás szabadságának megsértése és az újságírók biztonsága Grúziában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022 és B9-0309/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B9-0300/2022

(amely a B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022 és B9-0309/2022 helyébe lép)

a média szabadságának megsértéséről és az újságírók biztonságáról Georgiában,

előterjesztették a következő képviselők:

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Eugen Tomac és Peter Pollák, a PPE képviselőcsoport nevében,

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Sven Mikser és Isabel Santos, az S&D képviselőcsoport nevében,

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Beer, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében,

- Markéta Gregorová, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Beata Kempa, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski és Zbigniew Kuźmiuk, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P9_TA(2022)0239)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

(A B9-0295/2022 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.4. Jogállamiság és a lengyel nemzeti helyreállítási terv lehetséges jóváhagyása(szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0316/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022 és B9-0323/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B9-0317/2022

(amely a B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022 és B9-0323/2022 helyébe lép)

a jogállamiságról és a lengyel nemzeti helyreállítási terv lehetséges jóváhagyásáról (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz),

előterjesztették a következő képviselők:

- Siegfried Mureşan, Jeroen Lenaers, Petri Sarvamaa, José Manuel Fernandes és Markus Ferber, a PPE képviselőcsoport nevében,

- Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Gabriele Bischoff és Thijs Reuten, az S&D képviselőcsoport nevében,

- Róża Thun und Hohenstein, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében,

- Terry Reintke és Damian Boeselager, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

- Konstantinos Arvanitis, a The Left képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P9_TA(2022)0240)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

(A B9-0316/2022 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.5. Nemzetközi közbeszerzési eszköz ***I (szavazás)

Második jelentés a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáféréséről az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P9_TA(2022)0241)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

EGYÜTTES NYILATKOZAT és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Elfogadva (P9_TA(2022)0241)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)


6.6. A Parlament kezdeményezési joga (szavazás)

Jelentés a Parlament kezdeményezési jogáról [2020/2132(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0242)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)


6.7. Az abortuszhoz való jogot fenyegető globális veszélyek: az abortuszhoz való jognak az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága általi lehetséges felülbírálata (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0299/2022, B9-0289/2022 és B9-0292/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B9-0299/2022

Elfogadva (P9_TA(2022)0243)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

(A B9-0289/2022 és B9-0292/2022 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


6.8. Felhívás a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívására (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B9-0305/2022 és B9-0307/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B9-0305/2022

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: B9-0307/2022

Elfogadva (P9_TA(2022)0244)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

Az elnök továbbítja az állásfoglalást a Tanácsnak.


6.9. Új kereskedelmi eszköz a kényszermunkával készült termékek betiltására (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B9-0291/2022

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2022)0245)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

(Az ülést 12.29-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


8. Az előző ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülésnap jegyzőkönyvét elfogadják.


9. Illegális fakitermelés az Unióban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000020/2022), felteszi: Dolors Montserrat, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Illegális fakitermelés az Unióban (B9-0016/2022)

Vlad Gheorghe kifejti a kérdést.

Dubravka Šuica (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal Valter Flego, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anna Deparnay-Grunenberg, Angel Dzhambazki és Thomas Waitz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Juozas Olekas, Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Eugen Tomac, Andrey Slabakov és Clare Daly.

Felszólal: Dubravka Šuica.

Az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

Jogállamiság és a lengyel nemzeti helyreállítási terv lehetséges jóváhagyása – RC-B9-0317/2022
Seán Kelly, Vlad Gheorghe, Angel Dzhambazki, Mick Wallace és Andrey Slabakov

Második jelentés: Daniel Caspary A9-0337/2021
Seán Kelly és Eugen Tomac

Paulo Rangel-jelentés – A9-0142/2022
Andrey Slabakov, Vlad Gheorghe, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Clare Daly és Mick Wallace

Felhívás a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívására – B9-0305/2022, B9-0307/2022
Billy Kelleher, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov és Clare Daly

Új kereskedelmi eszköz a kényszermunkával készült termékek betiltásáraB9-0291/2022
Eugen Tomac, Clare Daly és Mick Wallace

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a hitelfinanszírozás adóelőnyét csökkentő támogatásra és a kamatok társasági adóból való levonhatóságának korlátozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2022)0216 - C9-0197/2022 - 2022/0154(CNS))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

2) a képviselők

- Gunnar Beck, Francesca Donato, Virginie Joron és Guido Reil. Állásfoglalási indítvány az alapvető jogokról a digitális évtizedben (B9-0224/2022)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: ITRE

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az USA-ba tartó afgán állampolgárok Koszovó, Albánia és Észak-Macedónia általi befogadásáról (B9-0225/2022)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: AFET

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány az uniós mezőgazdaság támogatásáról az emelkedő élelmiszerárak csökkentése érdekében (B9-0261/2022)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- Laura Huhtasaari, Jérôme Rivière és Charlie Weimers. Állásfoglalási indítvány a Next Generation EU forrásainak elosztásáról és felhasználásáról (B9-0265/2022)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


13. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2022. június 2-i határozatát követően)

AFET bizottság

- A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2022. évi éves jelentés (2022/2050(INI))
(vélemény: AFCO, FEMM)

- Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája – 2022. évi éves jelentés (2022/2049(INI))
(vélemény: FEMM)

- A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2022. évi éves jelentés (2022/2048(INI))
(vélemény: AFCO)

CULT bizottság

- Az új európai kulturális menetrend és a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása (2022/2047(INI))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke)), DEVE

BUDG bizottság

- A 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keret fokozása: egy, az új kihívásokra készen álló reziliens uniós költségvetés (2022/2046(INI))
(vélemény: AFET, DEVE, CONT, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 85. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2022. június 2-i határozatát követően)

AFCO bizottság

- Az Európai Parlamentnek a Szerződések módosítására irányuló javaslatai (2022/2051(INL))
(vélemény: AFET, BUDG, ECON, EMPL, ITRE, AGRI, LIBE, FEMM)


14. Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2022. június 2-i határozatát követően)

- Javaslat az energiaágazaton belüli metánkibocsátás csökkentéséről és az (EU) 2019/942 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))
bizottságok: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 58. cikke)
(vélemény: BUDG, AGRI)


15. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2022. június 2-i határozatát követően)

CULT bizottság (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- Az új európai kulturális menetrend és a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása (2022/2047(INI))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke))

ITRE bizottság (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- Épületek energiahatékonysága (átdolgozás) (COM(2021)0802 - C9-0469/2021 - 2021/0426(COD))
(vélemény: ENVI, TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 110. cikke))


16. Petíciók

A 0408-22–0501-22. számú petíciókat 2022. június 3-án/-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2022. június 3-án/én olyan természetes vagy jogi személyek által az Európai Parlamentnek benyújtott petíciókat továbbított az illetékes bizottságnak, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel sem rendelkeznek.


17. Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket már most továbbítani lehet a címzetteknek.


18. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2022. június 22. és 2022. június 23.


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 16.05-kor berekesztik.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Roberta Metsola

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buschmann Martin, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Číž Miroslav, Collard Gilbert, Hohlmeier Monika, Maydell Eva, Michels Martina, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Tolleret Irène, Trillet-Lenoir Véronique

Utolsó frissítés: 2023. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat