Kazalo 
Zapisnik
XML 144kPDF 270kWORD 77k
Četrtek, 9. junij 2022 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pravna država in morebitna odobritev poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost) (vloženi predlogi resolucij)
 3.Poziv k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb (razprava)
 4.Novi trgovinski instrument za prepoved proizvodov, ki so rezultat prisilnega dela (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Stanje človekovih pravic v Xinjiangu in tamkašnje policijske kartoteke (glasovanje)
  
6.2.Instrumentalizacija pravosodja v represivne namene v Nikaragvi (glasovanje)
  
6.3.Kršitve medijske svobode in varnost novinarjev v Gruziji (glasovanje)
  
6.4.Pravna država in morebitna odobritev poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost)(glasovanje)
  
6.5.Instrument za mednarodno javno naročanje ***I (glasovanje)
  
6.6.Pravica Parlamenta do pobude (glasovanje)
  
6.7.Grožnje za pravico do splava po svetu: morebitna ukinitev pravice do splava v ZDA s strani vrhovnega sodišča (glasovanje)
  
6.8.Poziv k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb (glasovanje)
  
6.9.Novi trgovinski instrument za prepoved proizvodov, ki so rezultat prisilnega dela (glasovanje)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Nezakonita sečnja v EU (razprava)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Predložitev dokumentov
 13.Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil
 14.Sklepi o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 58 Poslovnika)
 15.Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)
 16.Peticije
 17.Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil
 18.Datum naslednjih sej
 19.Zaključek seje
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.02.


2. Pravna država in morebitna odobritev poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost) (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Pravna država in morebitna odobritev poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost) (2022/2703(RSP))

Razprava je potekala dne 7. junija 2022 (točka 9 iz zapisnika z dne 7.6.2022)

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR o pravni državi in morebitni odobritvi poljskega načrta za okrevanje gospodarstva (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost) (2022/2703(RSP)) (B9-0316/2022);

- Siegfried Mureşan, Jeroen Lenaers, Petri Sarvamaa, José Manuel Fernandes in Markus Ferber v imenu skupine PPE o pravni državi in morebitni odobritvi poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost) (2022/2703(RSP)) (B9-0317/2022);

- Damian Boeselager, Terry Reintke, Francisco Guerreiro, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Daniel Freund, Damien Carême, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos-Corfield, Ignazio Corrao, Marcel Kolaja, Alice Kuhnke, Monika Vana, Mikuláš Peksa, Alviina Alametsä, Michèle Rivasi, Sylwia Spurek, Benoît Biteau, David Cormand, Mounir Satouri, Caroline Roose, Yannick Jadot, Saskia Bricmont, Tilly Metz, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Bas Eickhout, Sara Matthieu, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Henrike Hahn, Sergey Lagodinsky, Jordi Solé, Margrete Auken in Erik Marquard v imenu skupine Verts/ALE o pravni državi in morebitni odobritvi poljskega načrta za okrevanje gospodarstva (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost) (2022/2703(RSP)) (B9-0320/2022);

- Konstantinos Arvanitis v imenu skupine The Left o pravni državi in morebitni odobritvi poljskega načrta za okrevanje in odpornost (2022/2703(RSP)) (B9-0321/2022);

- Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández in Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D o pravni državi in morebitni odobritvi poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost) (2022/2703(RSP)) (B9-0322/2022);

- Róża Thun und Hohenstein, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Lucia Ďuriš Nicholsonová in Jan-Christoph Oetjen v imenu skupine Renew o pravni državi in morebitni odobritvi poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost) (2022/2703(RSP)) (B9-0323/2022).


3. Poziv k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poziv k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb (2022/2705(RSP))

Dubravka Šuica (podpredsednica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Sven Simon v imenu skupine PPE, Gabriele Bischoff v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine Renew, Daniel Freund v imenu skupine Verts/ALE, Gerolf Annemans v imenu skupine ID, Manon Aubry v imenu skupine The Left, Clara Ponsatí Obiols (samostojna poslanka), Paulo Rangel o odsotnosti predstavnika predsedstva Sveta, Guy Verhofstadt o govoru predhodnega govornika (predsedujoči je govornike spomnil na pravila, ki urejajo potek razprav), Paulo Rangel, Charlie Weimers v imenu skupine ECR, Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, Jordi Solé, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, ki se je odzval tudi na govor, ki ga je z modrim kartončkom napovedal Sven Simon, Helmut Scholz, ki se je odzval tudi na govor, ki ga je z modrim kartončkom napovedala Maria Grapini, Mislav Kolakušić, ki se je odzval tudi na govor, ki ga je z modrim kartončkom napovedal Daniel Freund in na govor, ki ga je z modrim kartončkom napovedal Tomislav Sokol, Loránt Vincze, Brando Benifei, Charles Goerens, Gwendoline Delbos-Corfield, Hélène Laporte, ki se je odzvala tudi na govor, ki ga je z modrim kartončkom napovedala Gabriele Bischoff, Hermann Tertsch, Sandra Pereira, ki se je odzval tudi na govor, ki ga je z modrim kartončkom napovedal Domènec Ruiz Devesa, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira in Sandro Gozi.

Clément Beaune (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govorili so Damian Boeselager, Peter Kofod, Michiel Hoogeveen, Vladimír Bilčík, Victor Negrescu, Nicola Danti, Gunnar Beck, Carlo Fidanza, Seán Kelly, Aurore Lalucq, Nicola Beer, Beata Kempa, Hildegard Bentele in Giuliano Pisapia.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Maite Pagazaurtundúa, Angel Dzhambazki, Alexander Alexandrov Yordanov, Leszek Miller, Radosław Sikorski in Tomislav Sokol.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Margarida Marques, Georgios Kyrtsos, Maria Grapini in Barry Andrews.

Govorila sta Dubravka Šuica in Clément Beaune.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Hélène Laporte, Philippe Olivier, Nicolaus Fest, Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Susanna Ceccardi, Antonio Maria Rinaldi, Jaak Madison in Gunnar Beck v imenu skupine ID o pozivu k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb (2022/2705(RSP)) (B9-0305/2022);

- Gabriele Bischoff v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine Renew, Daniel Freund v imenu skupine Verts/ALE in Helmut Scholz o pozivu k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb (2022/2705(RSP)) (B9-0307/2022).

Razprava se je končala.

Glasovanje: točka 6.8 iz zapisnika z dne 9.6.2022.


4. Novi trgovinski instrument za prepoved proizvodov, ki so rezultat prisilnega dela (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000018/2022 za Komisijo, ki ga je postavil Bernd Lange v imenu odbora INTA: Novi trgovinski instrument za prepoved proizvodov, ki so rezultat prisilnega dela (B9-0015/2022)

Bernd Lange je predstavil vprašanje.

Dubravka Šuica (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Raphaël Glucksmann v imenu skupine S&D, Samira Rafaela v imenu skupine Renew, Anna Cavazzini v imenu skupine Verts/ALE, Guido Reil v imenu skupine ID, Geert Bourgeois v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine The Left, Tiziana Beghin (samostojna poslanka), Angelika Winzig, Inma Rodríguez-Piñero, Barry Andrews, Yannick Jadot, Alessandra Basso, Manon Aubry, Jiří Pospíšil, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Saskia Bricmont, Margarida Marques, Sara Matthieu in Agnes Jongerius.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govorila Maria Grapini.

Govorila je Dubravka Šuica.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

- Bernd Lange v imenu odbora INTA o novem trgovinskem instrumentu za prepoved proizvodov, ki so rezultat prisilnega dela (2022/2611(RSP)) (B9-0291/2022).

Razprava se je končala.

Glasovanje: točka 6.9 iz zapisnika z dne 9.6.2022.

(Seja je bila prekinjena ob 11.46.)


PREDSEDSTVO: Roberta METSOLA
Predsednica

5. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.00.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskega glasovanja, ki so priloga zapisnika, so na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


6.1. Stanje človekovih pravic v Xinjiangu in tamkašnje policijske kartoteke (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022 in B9-0325/2022

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0310/2022

(ki nadomešča B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022 in B9-0319/2022)

o stanju človekovih pravic v Xinjiangu in tamkajšnjih policijskih kartotekah,

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Antonio Tajani, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Adam Jarubas, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský in Peter Pollák v imenu skupine PPE,

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Karsten Lucke, Isabel Santos in Thijs Reuten v imenu skupine S&D,

- Engin Eroglu, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew,

- Reinhard Bütikofer in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski in Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2022)0237)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 1)

(Predlog resolucije B9-0325/2022 je brezpredmeten.)


6.2. Instrumentalizacija pravosodja v represivne namene v Nikaragvi (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-0313/2022 in B9-0315/2022

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0293/2022

(ki nadomešča B9-0293/2022, B9-0313/2022 in B9-0315/2022)

o instrumentalizaciji pravosodja v represivne namene v Nikaragvi,

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, José Manuel Fernandes, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Traian Băsescu, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Tomáš Zdechovský in Peter Pollák v imenu skupine PPE,

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez, Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Ladislav Ilčić, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk in Carlo Fidanza v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2022)0238)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 2)

(Predlogi resolucij B9-0298/2022, B9-0301/2022 in B9-0306/2022 so brezpredmetni.)


6.3. Kršitve medijske svobode in varnost novinarjev v Gruziji (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022 in B9-0309/2022

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0300/2022

(ki nadomešča B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022 in B9-0309/2022)

o kršitvah medijske svobode in varnosti novinarjev v Gruziji,

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Eugen Tomac in Peter Pollák v imenu skupine PPE,

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Sven Mikser in Isabel Santos v imenu skupine S&D,

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Beer, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew,

- Markéta Gregorová v imenu skupine Verts/ALE,

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Beata Kempa, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski in Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2022)0239)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 3)

(Predlog resolucije B9-0295/2022 je brezpredmeten.)


6.4. Pravna država in morebitna odobritev poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost)(glasovanje)

predlogi resolucij B9-0316/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022 in B9-0323/2022

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0317/2022

(ki nadomešča B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022 in B9-0323/2022)

o pravni državi in morebitni odobritvi poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Siegfried Mureşan, Jeroen Lenaers, Petri Sarvamaa, José Manuel Fernandes in Markus Ferber v imenu skupine PPE,

- Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Gabriele Bischoff in Thijs Reuten v imenu skupine S&D,

- Róża Thun und Hohenstein, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew,

- Terry Reintke in Damian Boeselager v imenu skupine Verts/ALE,

- Konstantinos Arvanitis v imenu skupine The Left.

Sprejeto (P9_TA(2022)0240)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 4)

(Predlog resolucije B9-0316/2022 je brezpredmeten.)


6.5. Instrument za mednarodno javno naročanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav [COM(2016)0034 - C8-0018/2016 - 2012/0060(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P9_TA(2022)0241)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 5)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

SKUPNA IZJAVA in IZJAVE KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2022)0241)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 5)


6.6. Pravica Parlamenta do pobude (glasovanje)

Poročilo o pravici Parlamenta do pobude [2020/2132(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2022)0242)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 6)


6.7. Grožnje za pravico do splava po svetu: morebitna ukinitev pravice do splava v ZDA s strani vrhovnega sodišča (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0299/2022, B9-0289/2022 in B9-0292/2022

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0299/2022

Sprejeto (P9_TA(2022)0243)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 7)

(Predlogi resolucij B9-0289/2022 in B9-0292/2022 so brezpredmetni.)


6.8. Poziv k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0305/2022 in B9-0307/2022

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0305/2022

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0307/2022

Sprejeto (P9_TA(2022)0244)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 8)

Predsedujoča bo resolucijo posredovala Svetu.


6.9. Novi trgovinski instrument za prepoved proizvodov, ki so rezultat prisilnega dela (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0291/2022

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2022)0245)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 9)

(Seja je bila prekinjena ob 12.29.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

7. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.00.


8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Nezakonita sečnja v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000020/2022 za Komisijo, ki ga je postavila Dolors Montserrat v imenu odbora PETI: Nezakonita sečnja v EU (B9-0016/2022)

Vlad Gheorghe je predstavil vprašanje.

Dubravka Šuica (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Valter Flego v imenu skupine Renew, Eleonora Evi v imenu skupine Verts/ALE, Joachim Kuhs v imenu skupine ID, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Anna Deparnay-Grunenberg, Angel Dzhambazki in Thomas Waitz.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Seán Kelly, Juozas Olekas, Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Eugen Tomac, Andrey Slabakov in Clare Daly.

Govorila je Dubravka Šuica.

Predlogi resolucije, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 136(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je končala.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


10. Obrazložitve glasovanja

Ustne obrazložitve glasovanja

Pravna država in morebitna odobritev poljskega načrta za okrevanje in odpornost (v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost) - RC-B9-0317/2022
Seán Kelly, Vlad Gheorghe, Angel Dzhambazki, Mick Wallace in Andrey Slabakov

Drugo poročilo: Daniel Caspary - A9-0337/2021
Seán Kelly in Eugen Tomac

Poročilo: Paulo Rangel - A9-0142/2022
Andrey Slabakov, Vlad Gheorghe, Angel Dzhambazki, Eugen Tomac, Clare Daly in Mick Wallace

Poziv k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb - B9-0305/2022, B9-0307/2022
Billy Kelleher, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov in Clare Daly

Novi trgovinski instrument za prepoved proizvodov, ki so rezultat prisilnega dela - B9-0291/2022
Eugen Tomac, Clare Daly in Mick Wallace

Pisne obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog direktive Sveta o določitvi pravil o olajšavi za zmanjšanje naklonjenosti zadolževanju v razmerju do lastniškega kapitala in o omejitvi odbitka obresti za namene davka od dohodkov pravnih oseb (COM(2022)0216 - C9-0197/2022 - 2022/0154(CNS))
posredovano pristojnemu odboru: ECON

2) od poslancev Parlamenta

- Gunnar Beck, Francesca Donato, Virginie Joron in Guido Reil. Predlog resolucije o temeljnih pravicah v digitalnem desetletju (B9-0224/2022)
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: ITRE

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o sprejemu afganistanskih državljanov, ki so na poti v Združene države Amerike, na Kosovu, v Albaniji in Severni Makedoniji (B9-0225/2022)
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: AFET

- Viktor Uspaskich. Predlog resolucije o spodbujanju kmetijstva v EU, da bi zmanjšali rast cen hrane (B9-0261/2022)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Laura Huhtasaari, Jérôme Rivière in Charlie Weimers. Predlog resolucije o dodeljevanju in uporabi sredstev instrumenta Next Generation EU (B9-0265/2022)
posredovano pristojnemu odboru: ECON


13. Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil(člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 2. junija 2022)

odbor AFET

- Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo 2022 (2022/2050(INI))
(mnenje: AFCO, FEMM)

- Človekove pravice v svetu in politika Evropske unije na tem področju – letno poročilo 2022 (2022/2049(INI))
(mnenje: FEMM)

- Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo 2021 (2022/2048(INI))
(mnenje: AFCO)

odbor CULT

- Izvajanje nove agende za kulturo in strategije EU za mednarodne kulturne povezave (2022/2047(INI))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), DEVE)

odbor BUDG

- Nadgradnja večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027: odporen proračun EU, primeren za nove izzive (2022/2046(INI))
(mnenje: AFET, DEVE, CONT, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil(člen 85 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 2. junija 2022)

odbor AFCO

- Predlogi Evropskega parlamenta za spremembo temeljnih pogodb (2022/2051(INL))
(mnenje: AFET, BUDG, ECON, EMPL, ITRE, AGRI, LIBE, FEMM)


14. Sklepi o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 58 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 2. junija 2022)

- Zmanjšanje emisij metana v energetskem sektorju in sprememba Uredbe (EU) 2019/942 (COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))
odbori: ENVI, ITRE (člen 58 Poslovnika)
(mnenje: BUDG, AGRI)


15. Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 2. junija 2022)

odbor CULT (člen 57 Poslovnika)

- Izvajanje nove agende za kulturo in strategije EU za mednarodne kulturne povezave (2022/2047(INI))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika))

odbor ITRE (člen 57 Poslovnika)

- Energijska učinkovitost stavb (prenovitev) (COM(2021)0802 - C9-0469/2021 - 2021/0426(COD))
(mnenje: ENVI, TRAN (člen 57 Poslovnika), JURI (člen 110 Poslovnika))


16. Peticije

Peticije št. 0408-22 do 0501-22 so bile dne 3. junija 2022 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsedujoča je dne 3. junija 2022 pristojnemu odboru v skladu z določbami člena 226( 3) Poslovnika posredovala peticije, ki so jih Evropskemu parlamentu poslale fizične ali pravne osebe, ki niso državljani Evropske unije in ne prebivajo oziroma nimajo svojega uradnega sedeža v eni od držav članic.


17. Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 202( 3) Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 22. junija 2022 in 23. junija 2022.


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 16.05.


20. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Roberta Metsola

generalni sekretar

predsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buschmann Martin, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Opravičeni:

Číž Miroslav, Collard Gilbert, Hohlmeier Monika, Maydell Eva, Michels Martina, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Tolleret Irène, Trillet-Lenoir Véronique

Zadnja posodobitev: 23. januar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov