Index 
Notulen - Uitslag van de hoofdelijke stemmingen
XML 7242kPDF 1267kWORD 190k
Woensdag 22 juni 2022 - Brussel
 OPMERKING

 1. Wijziging van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie - A9-0162/2022 - Peter Liese - Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie - Am 675

 2. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 423/4

 3. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 446/1

 4. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 446/2

 5. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 456

 6. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 462/2

 7. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 463

 8. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 506/rev/2

 9. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 508

 10. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 509/1

 11. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 509/2

 12. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 522/2

 13. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 522/3

 14. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 522/4

 15. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 531

 16. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 543/2

 17. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 547/1

 18. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 547/2

 19. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 547/3

 20. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 559

 21. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 561

 22. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 570

 23. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 575/2

 24. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 620

 25. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 622

 26. A9-0162/2022 - Peter Liese - Am 623

 27. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 3 octies – lid 1 - Am 660

 28. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 3 octies – na lid 2 - Am 661

 29. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 3 octies bis – alinea 1 - Am 499

 30. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 Richtlijn 2003/87/EG Na artikel 3 octies bis - Am 667

 31. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 Richtlijn 2003/87/EG Na artikel 3 octies bis - Am 668

 32. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 9 – lid 3 - Am 677/1

 33. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 9 – lid 3 - Am 677/2

 34. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 9 – lid 3 - Am 677/3

 35. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 9 – lid 3 - Am 677/4

 36. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 9 – lid 3 - Am 677/5

 37. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 9 – lid 3 - Am 677/6

 38. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – na punt 10 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 - Am 633

 39. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – na punt 10 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 - Am 634

 40. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – a – i Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 1 – alinea 2 bis - Am 671S

 41. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – b Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 1 bis – alinea 2 - Am 678/1

 42. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – b Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 1 bis – alinea 2 - Am 678/2

 43. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – b Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 1 – na alinea 2 ter - Am 679/1

 44. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – b Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 1 – na alinea 2 ter - Am 679/2

 45. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – b Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 1 – na alinea 2 ter - Am 679/3

 46. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – b Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 1 – na alinea 2 ter - Am 679/4

 47. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – b – ii Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 2 – alinea 3 – punt d - Am 636

 48. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – b – ii Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 2 – alinea 3 – punt d - Am 532

 49. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – b – ii Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 2 – alinea 3 – punt d - Am 672

 50. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – na b Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 5 bis - Am 673

 51. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – e – Aanhef Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 6 - Am 637S

 52. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – g Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 8 – na alinea 3 - Am 638

 53. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – g Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 bis – lid 8 – alinea 4 - Am 650

 54. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – na punt 12 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 10 ter - Am 639 640S 641S

 55. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – na punt 19 Richtlijn 2003/87/EG Artikel 29 bis - Am 652

 56. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 Richtlijn 2003/87/EG Hoofdstuk IV bis - Am 674S= 653S=

 57. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 Richtlijn 2003/87/EG Hoofdstuk IV bis - Am 577

 58. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – c Besluit (EU) 2015/1814 Artikel 1 – lid 5 – alinea 1 - Am 643

 59. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – c Besluit (EU) 2015/1814 Artikel 1 – lid 5 bis - Am 644

 60. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artikel 2 – alinea 1 – na punt 1 Besluit (EU) 2015/1814 Artikel 1 – lid 6 - Am 645

 61. A9-0162/2022 - Peter Liese - Overweging 7 - Am 629

 62. A9-0162/2022 - Peter Liese - Overweging 29 - Am 658S

 63. A9-0162/2022 - Peter Liese - Overweging 29 - Am 451/1

 64. A9-0162/2022 - Peter Liese - Overweging 29 - Am 451/2

 65. A9-0162/2022 - Peter Liese - Overweging 29 - Am 451/3

 66. A9-0162/2022 - Peter Liese - Overweging 30 - Am 676/1

 67. A9-0162/2022 - Peter Liese - Overweging 30 - Am 676/2

 68. A9-0162/2022 - Peter Liese - Overweging 31 - Am 455/1

 69. A9-0162/2022 - Peter Liese - Overweging 31 - Am 455/2

 70. A9-0162/2022 - Peter Liese - Voorstel van de Commissie

 71. Sociaal Klimaatfonds - A9-0157/2022 - David Casa, Esther de Lange - Voorstel van de Commissie

 72. Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens - A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie - Am 220

 73. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming - Am 14

 74. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming - Am 20

 75. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming - Am 24/2

 76. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming - Am 25S

 77. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming - Am 47

 78. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming - Am 177

 79. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming - Am 178

 80. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming - Am 179

 81. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 1, § 3 - Am 230

 82. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Na artikel 5 - Am 250

 83. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Na artikel 24 - Am 130/1

 84. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Na artikel 24 - Am 130/2

 85. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 30, § 1 - Am 207= 252=

 86. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 30, § 2 - Am 260/1

 87. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 30, § 2 - Am 260/2

 88. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 31, § 1 - Am 212= 257=

 89. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 31, na § 1 - Am 261/1

 90. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 31, na § 1 - Am 261/2

 91. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 31, na § 1 - Am 261/3

 92. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 31, na § 1 - Am 262/1

 93. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 31, na § 1 - Am 262/2

 94. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 31, na § 1 - Am 262/3

 95. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 31, na § 1 - Am 262/4

 96. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artikel 31, na § 1 - Am 258