Indeks 
Protokół
XML 7243kPDF 1272kWORD 190k
Środa, 22 czerwca 2022 r. - Bruksela
 UWAGA

 1. Przegląd systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii - A9-0162/2022 - Peter Liese - Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji - Popr. 675

 2. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 423/4

 3. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 446/1

 4. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 446/2

 5. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 456

 6. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 462/2

 7. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 463

 8. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 506/rev/2

 9. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 508

 10. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 509/1

 11. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 509/2

 12. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 522/2

 13. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 522/3

 14. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 522/4

 15. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 531

 16. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 543/2

 17. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 547/1

 18. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 547/2

 19. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 547/3

 20. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 559

 21. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 561

 22. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 570

 23. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 575/2

 24. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 620

 25. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 622

 26. A9-0162/2022 - Peter Liese - Popr. 623

 27. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 3 g – ustęp 1 - Popr. 660

 28. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 3 g – po ust. 2 - Popr. 661

 29. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 3 g a – akapit 1 - Popr. 499

 30. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 Dyrektywa 2003/87/WE Po art. 3 g a - Popr. 667

 31. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 Dyrektywa 2003/87/WE Po art. 3 g a - Popr. 668

 32. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 9 – ustęp 3 - Popr. 677/1

 33. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 9 – ustęp 3 - Popr. 677/2

 34. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 9 – ustęp 3 - Popr. 677/3

 35. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 9 – ustęp 3 - Popr. 677/4

 36. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 9 – ustęp 3 - Popr. 677/5

 37. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 9 – ustęp 3 - Popr. 677/6

 38. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – po pkt 10 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 - Popr. 633

 39. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – po pkt 10 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 - Popr. 634

 40. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera a – podpunkt i Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 1 – akapit 2 a - Popr. 671S

 41. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 1 a – akapit 2 - Popr. 678/1

 42. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 1 a – akapit 2 - Popr. 678/2

 43. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 1 – po akapicie 2 b - Popr. 679/1

 44. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 1 – po akapicie 2 b - Popr. 679/2

 45. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 1 – po akapicie 2 b - Popr. 679/3

 46. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 1 – po akapicie 2 b - Popr. 679/4

 47. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b – podpunkt ii Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 2 – akapit 3 – litera d - Popr. 636

 48. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b – podpunkt ii Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 2 – akapit 3 – litera d - Popr. 532

 49. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b – podpunkt ii Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 2 – akapit 3 – litera d - Popr. 672

 50. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – après le sous-point b Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 5 a - Popr. 673

 51. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera e – partie introductive Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 6 - Popr. 637S

 52. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera g Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 8 – po akapicie 3 - Popr. 638

 53. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera g Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 a – ustęp 8 – akapit 4 - Popr. 650

 54. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – po pkt 12 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 10 b - Popr. 639 640S 641S

 55. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – po pkt 19 Dyrektywa 2003/87/WE Artykuł 29 a - Popr. 652

 56. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 Dyrektywa 2003/87/WE Rozdział IV a - Popr. 674S= 653S=

 57. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 Dyrektywa 2003/87/WE Rozdział IV a - Popr. 577

 58. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 2 – akapit 1 – point 1 – litera c Decyzja (EU) 2015/1814 Artykuł 1 – ustęp 5 – akapit 1 - Popr. 643

 59. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 2 – akapit 1 – point 1 – litera c Decyzja (EU) 2015/1814 Artykuł 1 – ustęp 5 a - Popr. 644

 60. A9-0162/2022 - Peter Liese - Artykuł 2 – akapit 1 – po pkt 1 Decyzja (EU) 2015/1814 Artykuł 1 – ustęp 6 - Popr. 645

 61. A9-0162/2022 - Peter Liese - Motyw 7 - Popr. 629

 62. A9-0162/2022 - Peter Liese - Motyw 29 - Popr. 658S

 63. A9-0162/2022 - Peter Liese - Motyw 29 - Popr. 451/1

 64. A9-0162/2022 - Peter Liese - Motyw 29 - Popr. 451/2

 65. A9-0162/2022 - Peter Liese - Motyw 29 - Popr. 451/3

 66. A9-0162/2022 - Peter Liese - Motyw 30 - Popr. 676/1

 67. A9-0162/2022 - Peter Liese - Motyw 30 - Popr. 676/2

 68. A9-0162/2022 - Peter Liese - Motyw 31 - Popr. 455/1

 69. A9-0162/2022 - Peter Liese - Motyw 31 - Popr. 455/2

 70. A9-0162/2022 - Peter Liese - Wniosek Komisji

 71. Społeczny Fundusz Klimatyczny - A9-0157/2022 - David Casa, Esther de Lange - Wniosek Komisji

 72. Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 - A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji - Popr. 220

 73. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie odrębne - Popr. 14

 74. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie odrębne - Popr. 20

 75. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie odrębne - Popr. 24/2

 76. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie odrębne - Popr. 25S

 77. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie odrębne - Popr. 47

 78. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie odrębne - Popr. 177

 79. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie odrębne - Popr. 178

 80. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie odrębne - Popr. 179

 81. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 1– ustęp 3 - Popr. 230

 82. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Po artykule 5 - Popr. 250

 83. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Po artykule 24 - Popr. 130/1

 84. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Po artykule 24 - Popr. 130/2

 85. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 30– ustęp 1 - Popr. 207= 252=

 86. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 30– ustęp 2 - Popr. 260/1

 87. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 30– ustęp 2 - Popr. 260/2

 88. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 31 – ustęp 1 - Popr. 212= 257=

 89. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 31 – po ust. 1 - Popr. 261/1

 90. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 31 – po ust. 1 - Popr. 261/2

 91. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 31 – po ust. 1 - Popr. 261/3

 92. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 31 – po ust. 1 - Popr. 262/1

 93. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 31 – po ust. 1 - Popr. 262/2

 94. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 31 – po ust. 1 - Popr. 262/3

 95. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 31 – po ust. 1 - Popr. 262/4

 96. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Artykuł 31 – po ust. 1 - Popr. 258