Zoznam 
Zápisnica
XML 7242kPDF 1269kWORD 191k
Streda, 22. júna 2022 - Brusel
 UPOZORNENIE

 1. Revízia systému EÚ na obchodovanie s emisiami - Revision of the EU Emissions Trading System - Überarbeitung des Emissionshandelssystems der EU - A9-0162/2022 - Peter Liese - Návrh na zamietnutie návrhu Komisie - PN 675

 2. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 423/4

 3. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 446/1

 4. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 446/2

 5. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 456

 6. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 462/2

 7. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 463

 8. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 506/rev/2

 9. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 508

 10. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 509/1

 11. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 509/2

 12. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 522/2

 13. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 522/3

 14. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 522/4

 15. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 531

 16. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 543/2

 17. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 547/1

 18. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 547/2

 19. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 547/3

 20. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 559

 21. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 561

 22. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 570

 23. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 575/2

 24. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 620

 25. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 622

 26. A9-0162/2022 - Peter Liese - PN 623

 27. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 5 Smernica 2003/87/ES článok 3 g - odsek 1 - PN 660

 28. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 5 Smernica 2003/87/ES článok 3 g – od odseku 2 - PN 661

 29. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 6 Smernica 2003/87/ES článok 3 g a - odsek 1 - PN 499

 30. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 6 Smernica 2003/87/ES od článku 3 g a - PN 667

 31. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 6 Smernica 2003/87/ES od článku 3 g a - PN 668

 32. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 10 Smernica 2003/87/ES článok 9 - odsek 3 - PN 677/1

 33. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 10 Smernica 2003/87/ES článok 9 - odsek 3 - PN 677/2

 34. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 10 Smernica 2003/87/ES článok 9 - odsek 3 - PN 677/3

 35. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 10 Smernica 2003/87/ES článok 9 - odsek 3 - PN 677/4

 36. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 10 Smernica 2003/87/ES článok 9 - odsek 3 - PN 677/5

 37. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 10 Smernica 2003/87/ES článok 9 - odsek 3 - PN 677/6

 38. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 – od bodu 10 Smernica 2003/87/ES článok 10 - odsek 1 - odsek 2 - PN 633

 39. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 – od bodu 10 Smernica 2003/87/ES článok 10 - odsek 1 - odsek 2 - PN 634

 40. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod a – podbod i Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 1 - odsek 2 a - PN 671V

 41. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod b Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 1 a - odsek 2 - PN 678/1

 42. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod b Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 1 a - odsek 2 - PN 678/2

 43. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod b Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 1 – od odseku 2 b - PN 679/1

 44. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod b Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 1 – od odseku 2 b - PN 679/2

 45. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod b Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 1 – od odseku 2 b - PN 679/3

 46. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod b Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 1 – od odseku 2 b - PN 679/4

 47. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod b – podbod ii Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 2 - odsek 3 - bod d - PN 636

 48. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod b – podbod ii Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 2 - odsek 3 - bod d - PN 532

 49. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod b – podbod ii Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 2 - odsek 3 - bod d - PN 672

 50. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – od podbod b Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 5 a - PN 673

 51. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod e – úvodná časť Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 6 - PN 637V

 52. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod g Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 8 – od odseku 3 - PN 638

 53. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 12 – podbod g Smernica 2003/87/ES článok 10 a - odsek 8 - odsek 4 - PN 650

 54. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 – od bodu 12 Smernica 2003/87/ES článok 10 b - PN 639 640V 641V

 55. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 – od bodu 19 Smernica 2003/87/ES článok 29 a - PN 652

 56. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 21 Smernica 2003/87/ES kapitola IV a - PN 674V= 653V=

 57. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 1 - odsek 1 - bod 21 Smernica 2003/87/ES kapitola IV a - PN 577

 58. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 2 - odsek 1 - bod 1 – podbod c Rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 článok 1 - odsek 5 - odsek 1 - PN 643

 59. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 2 - odsek 1 - bod 1 – podbod c Rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 článok 1 - odsek 5 a - PN 644

 60. A9-0162/2022 - Peter Liese - článok 2 - odsek 1 – od bodu 1 Rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 článok 1 - odsek 6 - PN 645

 61. A9-0162/2022 - Peter Liese - odôvodnenie 7 - PN 629

 62. A9-0162/2022 - Peter Liese - odôvodnenie 29 - PN 658V

 63. A9-0162/2022 - Peter Liese - odôvodnenie 29 - PN 451/1

 64. A9-0162/2022 - Peter Liese - odôvodnenie 29 - PN 451/2

 65. A9-0162/2022 - Peter Liese - odôvodnenie 29 - PN 451/3

 66. A9-0162/2022 - Peter Liese - odôvodnenie 30 - PN 676/1

 67. A9-0162/2022 - Peter Liese - odôvodnenie 30 - PN 676/2

 68. A9-0162/2022 - Peter Liese - odôvodnenie 31 - PN 455/1

 69. A9-0162/2022 - Peter Liese - odôvodnenie 31 - PN 455/2

 70. A9-0162/2022 - Peter Liese - návrh Komisie

 71. Sociálno-klimatický fond - Social Climate Fund - Klima-Sozialfonds - A9-0157/2022 - David Casa, Esther de Lange - návrh Komisie

 72. Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach - Carbon border adjustment mechanism - CO2-Grenzausgleichssystem - A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - Návrh na zamietnutie návrhu Komisie - PN 220

 73. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - PN gestorského výboru - oddelené hlasovanie - PN 14

 74. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - PN gestorského výboru - oddelené hlasovanie - PN 20

 75. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - PN gestorského výboru - oddelené hlasovanie - PN 24/2

 76. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - PN gestorského výboru - oddelené hlasovanie - PN 25V

 77. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - PN gestorského výboru - oddelené hlasovanie - PN 47

 78. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - PN gestorského výboru - oddelené hlasovanie - PN 177

 79. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - PN gestorského výboru - oddelené hlasovanie - PN 178

 80. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - PN gestorského výboru - oddelené hlasovanie - PN 179

 81. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 1 ods. 3 - PN 230

 82. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - od článku 5 - PN 250

 83. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - od článku 24 - PN 130/1

 84. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - od článku 24 - PN 130/2

 85. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 30 ods. 1 - PN 207= 252=

 86. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 30 ods. 2 - PN 260/1

 87. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 30 ods. 2 - PN 260/2

 88. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 31 ods. 1 - PN 212= 257=

 89. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 31 od ods. 1 - PN 261/1

 90. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 31 od ods. 1 - PN 261/2

 91. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 31 od ods. 1 - PN 261/3

 92. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 31 od ods. 1 - PN 262/1

 93. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 31 od ods. 1 - PN 262/2

 94. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 31 od ods. 1 - PN 262/3

 95. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 31 od ods. 1 - PN 262/4

 96. A9-0160/2022 - Mohammed Chahim - článok 31 od ods. 1 - PN 258