Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 22 czerwca 2022 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącej
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 7.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 8.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.Wnioski o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)
 13.Głosowanie
  
13.1.Przegląd systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii ***I (głosowanie)
  
13.2.Społeczny Fundusz Klimatyczny ***I (głosowanie)
  
13.3.Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 ***I (głosowanie)
 14.To jest Europa – Debata z udziałem premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia (debata)
 15.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 23–24 czerwca 2022 r., a także do spotkania z przywódcami państw Bałkanów Zachodnich 23 czerwca - Przyznanie Ukrainie, Republice Mołdawii i Gruzji statusu krajów kandydujących (debata)
 16.Skład komisji i delegacji
 17.Wdrażanie i realizacja celów zrównoważonego rozwoju (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (debata)
 20.Środki włączenia społecznego w programie Erasmus+ w latach 2014-2020 (debata)
 21.Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Czarnogóry (debata)
 22.Przyszłość stosunków handlowych między UE a Afryką (debata)
 23.Przyszłość polityki UE dotyczącej inwestycji międzynarodowych (krótka prezentacja)
 24.Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na 2022 r. – Finansowanie kosztów przyjęcia osób uciekających z Ukrainy (krótka prezentacja)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 27.Korekty i zamiary głosowania
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (165 kb) Lista obecności (60 kb) Wyniki głosowania (209 kb) Wyniki głosowań imiennych (7243 kb) 
 
Protokół (165 kb) Lista obecności (60 kb) Wyniki głosowania (209 kb) Wyniki głosowań imiennych (7243 kb) 
 
Protokół (79 kb) Lista obecności (13 kb) Wyniki głosowania (61 kb) Wyniki głosowań imiennych (190 kb) 
 
Protokół (290 kb) Lista obecności (78 kb) Wyniki głosowania (167 kb) Wyniki głosowań imiennych (1272 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 19 października 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności