Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 22. júna 2022 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 8.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 9.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 10.Predložené dokumenty
 11.Program práce
 12.Hlasovanie o žiadostiach o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku)
 13.Hlasovanie
  
13.1.Revízia systému obchodovania s emisiami v EÚ ***I (hlasovanie)
  
13.2.Sociálno-klimatický fond ***I (hlasovanie)
  
13.3.Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach ***I (hlasovanie)
 14.Toto je Európa – diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom (rozprava)
 15.Príprava zasadnutia Európskej rady 23. – 24. júna 2022 vrátane stretnutia s vedúcimi predstaviteľmi západného Balkánu 23. júna - Štatút kandidátskej krajiny Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Implementácia a plnenie cieľov udržateľného rozvoja (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (rozprava)
 20.Opatrenia zamerané na začleňovanie v rámci programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020 (rozprava)
 21.Správa o Čiernej Hore za rok 2021 (rozprava)
 22.Budúcnosť obchodných vzťahov medzi EÚ a Afrikou (rozprava)
 23.Budúcnosť medzinárodnej investičnej politiky EÚ (stručná prezentácia)
 24.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny (stručná prezentácia)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Vysvetlenia hlasovania
 27.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (163 kb) Prezenčná listina (60 kb) Výsledky hlasovania (205 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (7242 kb) 
 
Zápisnica (163 kb) Prezenčná listina (60 kb) Výsledky hlasovania (205 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (7242 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (13 kb) Výsledky hlasovania (61 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (191 kb) 
 
Zápisnica (288 kb) Prezenčná listina (79 kb) Výsledky hlasovania (157 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1269 kb) 
Posledná úprava: 19. októbra 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia