Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0374(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0332/2021

Keskustelut :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Äänestykset :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17
PV 05/07/2022 - 6.5

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0499
P9_TA(2022)0270

Pöytäkirja
XML 9k
Maanantai 4. heinäkuuta 2022 - Strasbourg

15. Digipalvelusäädös ***I - Digimarkkinasäädös ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista (digipalvelusäädös) ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 19. tammikuuta 2022 (istunnon pöytäkirja 19.1.2022, kohta 14, istunnon pöytäkirja 19.1.2022, kohta 16 ja istunnon pöytäkirja 19.1.2022, kohta 18).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 20. tammikuuta 2022 (istunnon pöytäkirja 20.1.2022, kohta 15).

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 14. joulukuuta 2021 (istunnon pöytäkirja 14.12.2021, kohta 3).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 15. joulukuuta 2021 (istunnon pöytäkirja 15.12.2021, kohta 17).

Christel Schaldemose ja Andreas Schwab esittelivät mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies Michal ŠIMEČKA

Puheenvuorot: Stéphanie Yon-Courtin (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Henna Virkkunen (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carlos Zorrinho (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Patrick Breyer (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Margrethe Vestager (komission johtava varapuheenjohtaja) ja Thierry Breton (komission jäsen).

Puheenvuorot: Mikuláš Peksa (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Roman Haider (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sabine Verheyen (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tiemo Wölken (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ondřej Kovařík (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jadwiga Wiśniewska (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arba Kokalari PPE-ryhmän puolesta, René Repasi S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Alexandra Geese Verts/ALE-ryhmän puolesta, Virginie Joron ID-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Edina Tóth, Salvatore De Meo, Biljana Borzan, Valérie Hayer, Marcel Kolaja, Alessandra Basso, Beata Mazurek, Pablo Arias Echeverría, Alex Agius Saliba, Alex Agius Saliba, Moritz Körner, Kim Van Sparrentak, Markus Buchheit, Geert Bourgeois, Tom Vandenkendelaere, Karen Melchior ja Krzysztof Hetman.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria-Manuel Leitão-Marques, Sandro Gozi, Clare Daly ja Paul Tang.

Puheenvuorot: Thierry Breton, Margrethe Vestager, Christel Schaldemose ja Andreas Schwab

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2022, kohta 6.5.

Päivitetty viimeksi: 16. marraskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö