Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/0374(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
Na doiciméid roghnaithe :

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0332/2021

Díospóireachtaí :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Vótaí :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17
PV 05/07/2022 - 6.5

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0499
P9_TA(2022)0270

Miontuairiscí
XML 10k
Dé Luain, 4 Iúil 2022 - Strasbourg

15. an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha ***I - Acht na Margaí Digiteacha ***I (díospóireacht)
Tuarascálacha focal ar fhocal

Tuarascáil maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena leasaítear Treoir 2000/31/CE [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra. Rapóirtéir: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Tharla díospóireachta tosaigh an19 Eanáir 2022 (ítim 14 de mhiontuairiscí an 19.1.2022, ítim 16 de mhiontuairiscí an 19.1.2022 agus ítim 18 de mhiontuairiscí an 19.1.2022).
Tarchuireadh an t-ábhar ar ais chuig an gcoiste freagrach chun caibidlíocht idirinstitiúideach a dhéanamh air, faoi Riail 59(4) ar20 Eanáir 2022 (ítim 15 de mhiontuairiscí an 20.1.2022).

Tuarascáil ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le margaí inchoimhlinte agus cothroma san earnáil dhigiteach (an Ionstraim um Margaí Digiteacha) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra. Rapóirtéir: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Tharla díospóireachta tosaigh an14 Nollaig 2021 (ítim 3 de mhiontuairiscí an 14.12.2021).
Tarchuireadh an t-ábhar ar ais chuig an gcoiste freagrach chun caibidlíocht idirinstitiúideach a dhéanamh air, faoi Riail 59(4) ar15 Nollaig 2021 (ítim 17 de mhiontuairiscí an 15.12.2021).

Christel Schaldemose agus Andreas Schwab a chuir na tuarascálacha i láthair.

SA CHATHAOIR: Michal ŠIMEČKA
Leas-Uachtarán

Labhair na daoine seo a leanas: Stéphanie Yon-Courtin (rapóirtéir don tuairim ó Choiste ECON), Henna Virkkunen (rapóirtéir don tuairim ó Choiste ITRE), Carlos Zorrinho (rapóirtéir don tuairim ó Choiste ITRE) agus Patrick Breyer (rapóirtéir don tuairim ó Choiste LIBE).

Labhair na daoine seo a leanas: Margrethe Vestager (Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin) agus Thierry Breton (comhalta den Choimisiún).

Labhair na daoine seo a leanas: Mikuláš Peksa (rapóirtéir don tuairim ó Choiste ECON), Roman Haider (rapóirtéir don tuairim ó Choiste TRAN), Markus Ferber (rapóirtéir don tuairim ó Choiste TRAN), Sabine Verheyen (rapóirtéir don tuairim ó Choiste CULT), Petra Kammerevert (rapóirtéir don tuairim ó Choiste CULT), Tiemo Wölken (rapóirtéir don tuairim ó Choiste JURI), Ondřej Kovařík (rapóirtéir don tuairim ó Choiste LIBE), Jadwiga Wiśniewska (rapóirtéir don tuairim ó Choiste FEMM), Arba Kokalari, thar ceann an Ghrúpa PPE, René Repasi, thar ceann an Ghrúpa S&D, Dita Charanzová, thar ceann an Ghrúpa Renew, Alexandra Geese, thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE, Virginie Joron, thar ceann an Ghrúpa ID, Adam Bielan, thar ceann an Ghrúpa ECR, Edina Tóth, Feisire neamhcheangailte, Salvatore De Meo, Biljana Borzan, Valérie Hayer, Marcel Kolaja, Alessandra Basso, Beata Mazurek, Pablo Arias Echeverría, Alex Agius Saliba, Alex Agius Saliba, Moritz Körner, Kim Van Sparrentak, Markus Buchheit, Geert Bourgeois, Tom Vandenkendelaere, Karen Melchior agus Krzysztof Hetman.

Labhair na daoine seo a leanas faoin nós imeachta um aird a tharraingt: Maria-Manuel Leitão-Marques, Sandro Gozi, Clare Daly agus Paul Tang.

Labhair na daoine seo a leanas: Thierry Breton, Margrethe Vestager, Christel Schaldemose agus Andreas Schwab.

Tugadh an díospóireacht chun críche.

Vótáil: ítim 6.5 de mhiontuairiscí an 5.7.2022.

An nuashonrú is déanaí: 16 Samhain 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais