Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0374(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0332/2021

Debatten :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Stemmingen :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17
PV 05/07/2022 - 6.5

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0499
P9_TA(2022)0270

Notulen
XML 9k
Maandag 4 juli 2022 - Straatsburg

15. Digitaledienstenverordening ***I - Digitalemarktenverordening ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 19 januari 2022 (punt 14 van de notulen van 19.1.2022, punt 16 van de notulen van 19.1.2022 en punt 18 van de notulen van 19.1.2022).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 20 januari 2022 (punt 15 van de notulen van 20.1.2022).

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (wet inzake digitale markten) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 14 december 2021 (punt 3 van de notulen van 14.12.2021).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 15 december 2021 (punt 17 van de notulen van 15.12.2021).

Christel Schaldemose en Andreas Schwab geven toelichting bij de verslagen.

VOORZITTER: Michal ŠIMEČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stéphanie Yon-Courtin (rapporteur voor advies van de commissie ECON), Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de commissie ITRE), Carlos Zorrinho (rapporteur voor advies van de commissie ITRE) en Patrick Breyer (rapporteur voor advies van de commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie) en Thierry Breton (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mikuláš Peksa (rapporteur voor advies van de commissie ECON), Roman Haider (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Markus Ferber (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Sabine Verheyen (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Tiemo Wölken (rapporteur voor advies van de commissie JURI), Ondřej Kovařík (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Jadwiga Wiśniewska (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Arba Kokalari, namens de PPE-Fractie, René Repasi, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Alexandra Geese, namens de Verts/ALE-Fractie, Virginie Joron, namens de ID-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Edina Tóth, niet-fractiegebonden lid, Salvatore De Meo, Biljana Borzan, Valérie Hayer, Marcel Kolaja, Alessandra Basso, Beata Mazurek, Pablo Arias Echeverría, Alex Agius Saliba, Alex Agius Saliba, Moritz Körner, Kim Van Sparrentak, Markus Buchheit, Geert Bourgeois, Tom Vandenkendelaere, Karen Melchior en Krzysztof Hetman.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Maria-Manuel Leitão-Marques, Sandro Gozi, Clare Daly en Paul Tang.

Het woord wordt gevoerd door Thierry Breton, Margrethe Vestager, Christel Schaldemose en Andreas Schwab.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 5.7.2022.

Laatst bijgewerkt op: 17 januari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid