Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 10k
Kolmapäev, 6. juuli 2022 - Strasbourg

2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmistel teemadel:

I.   Kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamine Hongkongis (2022/2751(RSP))

- Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Hannah Neumann, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė ja Henrike Hahn fraktsiooni Verts/ALE nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0358/2022);

- Bernard Guetta, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne, Hilde Vautmans ja Engin Eroglu fraktsiooni Renew nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0360/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos ja René Repasi fraktsiooni S&D nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0361/2022);

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio Tajani, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Isabel Wiseler Lima, Tom Vandenkendelaere, Vangelis Meimarakis, Benoît Lutgen ja Radosław Sikorski fraktsiooni PPE nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0362/2022);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Dominik Tarczyński, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Hermann Tertsch, Vincenzo Sofo ja Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0364/2022).

II.   Põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukord Brasiilias, sh Dom Phillipsi ja Bruno Pereira tapmine (2022/2752(RSP))

- José Manuel Fernandes, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere ja Isabel Wiseler Lima fraktsiooni PPE nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0347/2022);

- Miguel Urbán Crespo ja Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0348/2022);

- Anna Cavazzini, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Michèle Rivasi, Grace O‘Sullivan, Claude Gruffat, Marie Toussaint ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0351/2022);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuţă, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0354/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Javi López ja Maria Manuel Leitão Marques fraktsiooni S&D nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0355/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini ja Vincenzo Sofo fraktsiooni ECR nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0357/2022).

III.   Olukord Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (2022/2753(RSP))

- Emmanuel Maurel fraktsiooni The Left nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0350/2022);

- Viola von Cramon Taubadel, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Jordi Solé, Bronis Ropė, Heidi Hautala ja Ignazio Corrao fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0352/2022);

- Engin Eroglu, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0353/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Karsten Lucke fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0356/2022);

- Željana Zovko, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis ja Isabel Wiseler Lima fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0359/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza ja Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0363/2022).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.

Viimane päevakajastamine: 16. november 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika