Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 11k
2022. július 6., Szerda - Strasbourg

2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Zen kardinális és a 612-es segélyalap kurátorainak letartóztatása Hongkongban (2022/2751(RSP))

- Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Hannah Neumann, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė és Henrike Hahn, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zen kardinális és a 612-es segélyalap kurátorainak letartóztatásáról Hongkongban (B9-0358/2022);

- Bernard Guetta, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne, Hilde Vautmans és Engin Eroglu, a Renew képviselőcsoport nevében, Zen kardinális és a 612-es segélyalap kurátorainak letartóztatásáról Hongkongban (B9-0360/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos és René Repasi, az S&D képviselőcsoport nevében, sZen kardinális és a 612-es segélyalap kurátorainak letartóztatásáról Hongkongban (B9-0361/2022);

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio Tajani, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Isabel Wiseler Lima, Tom Vandenkendelaere, Vangelis Meimarakis, Benoît Lutgen és Radosław Sikorski, a PPE képviselőcsoport nevében, Zen kardinális és a 612-es segélyalap kurátorainak letartóztatásáról Hongkongban (B9-0362/2022);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Dominik Tarczyński, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Hermann Tertsch, Vincenzo Sofo és Nicola Procaccini, az ECR képviselőcsoport nevében, Zen kardinális és a 612-es segélyalap kurátorainak letartóztatásáról Hongkongban (B9-0364/2022).

II.   Az őslakos jogvédők és környezetvédők helyzete Brazíliában, többek között Dom Phillips és Bruno Pereira meggyilkolása (2022/2752(RSP))

- José Manuel Fernandes, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere és Isabel Wiseler Lima, a PPE képviselőcsoport nevében, az őslakos jogvédők és környezetvédők helyzetéről Brazíliában, többek között Dom Philips és Bruno Pereira meggyilkolásáról (B9-0347/2022);

- Miguel Urbán Crespo és Marisa Matias, a The Left képviselőcsoport nevében, az őslakos jogvédők és környezetvédők helyzetéről Brazíliában, többek között Dom Philips és Bruno Pereira meggyilkolásáról (B9-0348/2022);

- Anna Cavazzini, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Michèle Rivasi, Grace O‘Sullivan, Claude Gruffat, Marie Toussaint és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az őslakos jogvédők és környezetvédők helyzetéről Brazíliában, többek között Dom Philips és Bruno Pereira meggyilkolásáról (B9-0351/2022);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuţă, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, az őslakos jogvédők és környezetvédők helyzetéről Brazíliában, többek között Dom Philips és Bruno Pereira meggyilkolásáról (B9-0354/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Javi López és Maria Manuel Leitão Marques, az S&D képviselőcsoport nevében, az őslakos jogvédők és környezetvédők helyzetéről Brazíliában, többek között Dom Philips és Bruno Pereira meggyilkolásáról (B9-0355/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini és Vincenzo Sofo, az ECR képviselőcsoport nevében, az őslakos jogvédők és környezetvédők helyzetéről Brazíliában, többek között Dom Philips és Bruno Pereira meggyilkolásáról (B9-0357/2022).

III.   A Gorno-Badahsán Autonóm Terület helyzete Tádzsikisztánban (2022/2753(RSP))

- Emmanuel Maurel, a The Left képviselőcsoport nevében, a Gorno-Badahsán Autonóm Terület helyzetéről Tádzsikisztánban (B9-0350/2022);

- Viola von Cramon Taubadel, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Jordi Solé, Bronis Ropė, Heidi Hautala és Ignazio Corrao, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Gorno-Badahsán Autonóm Terület helyzetéről Tádzsikisztánban (B9-0352/2022);

- Engin Eroglu, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, a Gorno-Badahsán Autonóm Terület helyzetéről Tádzsikisztánban (B9-0353/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino és Karsten Lucke, az S&D képviselőcsoport nevében, a Gorno-Badahsán Autonóm Terület helyzetéről Tádzsikisztánban (B9-0356/2022);

- Željana Zovko, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis és Isabel Wiseler Lima, a PPE képviselőcsoport nevében, a Gorno-Badahsán Autonóm Terület helyzetéről Tádzsikisztánban (B9-0359/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza és Nicola Procaccini, az ECR képviselőcsoport nevében, a Gorno-Badahsán Autonóm Terület helyzetéről Tádzsikisztánban (B9-0363/2022).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.

Utolsó frissítés: 2022. november 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat