Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 10k
Trešdiena, 2022. gada 6. jūlijs - Strasbūra

2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem:

I.   Kardināla Zena un palīdzības fonda “612” pilnvarnieku aizturēšana Honkongā (2022/2751(RSP))

- Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Hannah Neumann, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė un Henrike Hahn Verts/ALE grupas vārdā ‒ par kardināla Zena un palīdzības fonda “612” pilnvarnieku aizturēšanu Honkongā (B9-0358/2022);

- Bernard Guetta, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne, Hilde Vautmans un Engin Eroglu grupas “Renew” vārdā ‒ par kardināla Zena un palīdzības fonda “612” pilnvarnieku aizturēšanu Honkongā (B9-0360/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos un René Repasi S&D grupas vārdā ‒ par kardināla Zena un palīdzības fonda “612” pilnvarnieku aizturēšanu Honkongā (B9-0361/2022);

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio Tajani, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Isabel Wiseler Lima, Tom Vandenkendelaere, Vangelis Meimarakis, Benoît Lutgen un Radosław Sikorski PPE grupas vārdā ‒ par kardināla Zena un palīdzības fonda “612” pilnvarnieku aizturēšanu Honkongā (B9-0362/2022);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Dominik Tarczyński, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Hermann Tertsch, Vincenzo Sofo un Nicola Procaccini ECR grupas vārdā ‒ par kardināla Zena un palīdzības fonda “612” pilnvarnieku aizturēšanu Honkongā (B9-0364/2022).

II.   Pirmiedzīvotāju un vides aizstāvju stāvoklis Brazīlijā, tostarp Dom Phillips un Bruno Pereira nogalināšana (2022/2752(RSP))

- José Manuel Fernandes, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere un Isabel Wiseler Lima PPE grupas vārdā ‒ par pirmiedzīvotāju un vides aizstāvju stāvokli Brazīlijā, tostarp Dom Philips un Bruno Pereira nogalināšanu (B9-0347/2022);

- Miguel Urbán Crespo un Marisa Matias grupas “The Left” vārdā ‒ par pirmiedzīvotāju un vides aizstāvju stāvokli Brazīlijā, tostarp Dom Philips un Bruno Pereira nogalināšanu (B9-0348/2022);

- Anna Cavazzini, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Michèle Rivasi, Grace O‘Sullivan, Claude Gruffat, Marie Toussaint un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā ‒ par pirmiedzīvotāju un vides aizstāvju stāvokli Brazīlijā, tostarp Dom Philips un Bruno Pereira nogalināšanu (B9-0351/2022);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuţă, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā ‒ par pirmiedzīvotāju un vides aizstāvju stāvokli Brazīlijā, tostarp Dom Philips un Bruno Pereira nogalināšanu (B9-0354/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Javi López un Maria Manuel Leitão Marques S&D grupas vārdā ‒ par pirmiedzīvotāju un vides aizstāvju stāvokli Brazīlijā, tostarp Dom Philips un Bruno Pereira nogalināšanu (B9-0355/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini un Vincenzo Sofo ECR grupas vārdā ‒ par pirmiedzīvotāju un vides aizstāvju stāvokli Brazīlijā, tostarp Dom Philips un Bruno Pereira nogalināšanu (B9-0357/2022).

III.   Stāvoklis Tadžikistānas Kalnu Badahšānas autonomajā provincē (2022/2753(RSP))

- Emmanuel Maurel grupas “The Left” vārdā ‒ par stāvokli Tadžikistānas Kalnu Badahšānas autonomajā provincē (B9-0350/2022);

- Viola von Cramon Taubadel, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Jordi Solé, Bronis Ropė, Heidi Hautala un Ignazio Corrao Verts/ALE grupas vārdā ‒ par stāvokli Tadžikistānas Kalnu Badahšānas autonomajā provincē (B9-0352/2022);

- Engin Eroglu, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā ‒ par stāvokli Tadžikistānas Kalnu Badahšānas autonomajā provincē (B9-0353/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino un Karsten Lucke S&D grupas vārdā ‒ par stāvokli Tadžikistānas Kalnu Badahšānas autonomajā provincē (B9-0356/2022);

- Željana Zovko, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis un Isabel Wiseler Lima PPE grupas vārdā ‒ par stāvokli Tadžikistānas Kalnu Badahšānas autonomajā provincē (B9-0359/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza un Nicola Procaccini ECR grupas vārdā ‒ par stāvokli Tadžikistānas Kalnu Badahšānas autonomajā provincē (B9-0363/2022).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 16. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika