Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 6. juuli 2022 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavad riikide vetod (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Eesistujariik Tšehhi tegevusprogrammi tutvustus (arutelu)
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 6.Eesistujariik Tšehhi tegevusprogrammi tutvustus (arutelu jätkamine)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Euroopa Ülemkogu 23.–24. juunil 2022 toimuva kohtumise järeldused (arutelu)
 9.Tervitus
 10.Euroopa Ülemkogu 23.–24. juunil 2022 toimuva kohtumise järeldused (arutelu jätkamine)
 11.Hääletused
  
11.1.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine seoses komisjonide koosolekuid käsitleva artikliga 216 (hääletus)
  
11.2.Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: taksonoomia kliimaalase delegeeritud õigusakti ja taksonoomia avalikustamisalase delegeeritud õigusakti muutmine (hääletus)
  
11.3.Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: tehnilised standardid, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist ning positsioonipiirangutest erandi tegemise taotlemise korda (hääletus)
  
11.4.Kalandus- ja vesiviljelussektori kriisimeetmed seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse ***I (hääletus)
  
11.5.Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlev 2021. aasta aruanne (hääletus)
  
11.6.Serbiat käsitlev 2021. aasta aruanne (hääletus)
  
11.7.Kosovot käsitlev 2021. aasta aruanne (hääletus)
  
11.8.EL ja mitmepoolsuse kaitse (hääletus)
  
11.9.Toiduga kindlustatuse tagamine arengumaades (hääletus)
  
11.10.ELi sotsiaalmajanduse tegevuskava (hääletus)
  
11.11.Läbipõimunud diskrimineerimine Euroopa Liidus: Aafrika, Lähis-Ida, Ladina-Ameerika ja Aasia päritolu naiste sotsiaal-majanduslik olukord (hääletus)
  
11.12.Ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavad riikide vetod (hääletus)
 12.Ühendkuningriigi valitsuse ühepoolne otsus esitada Põhja-Iirimaa protokolli muutmise eelnõu ja rahvusvahelise õiguse järgimine (arutelu)
 13.Ukraina põllumajandustoodete ekspordi lihtsustamine: oluline Ukraina majandusele ja ülemaailmseks toiduga kindlustatuseks (arutelu)
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Kolme mere algatus: probleemid ja võimalused (temaatiline arutelu)
 17.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2021. aasta aruanne - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2020. aasta aruanne (arutelu)
 18.Venemaa valitsuse ja diplomaatilise võrgustiku suhted äärmuslike, populistlike ja Euroopa-vastaste erakondadega ja teatavate muude Euroopa erakondadega sõja kontekstis (arutelu)
 19.Energiafirmade juhusliku kasumi maksustamine (arutelu)
 20.Cotonou jätkuleping (arutelu)
 21.Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2020. aasta aruanne (arutelu)
 22.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
22.1.Kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamine Hongkongis
  
22.2.Põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukord Brasiilias, sh Dom Phillipsi ja Bruno Pereira tapmine
  
22.3.Olukord Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas
 23.Selgitused hääletuse kohta
 24.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 25.Esitatud dokumendid
 26.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 27.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 28.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (181 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (102 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3141 kb) 
 
Protokoll (181 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (102 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3141 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (14 kb) Hääletuste tulemused (42 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (101 kb) 
 
Protokoll (302 kb) Kohalolijate nimekiri (81 kb) Hääletuste tulemused (159 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (591 kb) 
Viimane päevakajastamine: 16. november 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika