Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0322(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0247/2021

Forhandlinger :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Afstemninger :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Stemmeforklaringer
PV 04/10/2022 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Protokol
XML 9k
Mandag den 3. oktober 2022 - Strasbourg

9. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ***I - Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme [COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 13. september 2021 (punkt 15 i protokollen af 13.9.2021 og punkt 17 i protokollen af 13.9.2021).

En første afstemning havde fundet sted den 15. september 2021, og sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4 (punkt 12 i protokollen af 15.9.2021).

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af afgørelse nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 13. september 2021 (punkt 15 i protokollen af 13.9.2021 og punkt 17 i protokollen af 13.9.2021).

En første afstemning havde fundet sted den 15. september 2021, og sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4 (punkt 12 i protokollen af 15.9.2021).

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 11. november 2021 (punkt 6.7 i protokollen af 11.11.2021)..

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Véronique Trillet-Lenoir og Joanna Kopcińska forelagde betænkningerne.

Taler: Stella Kyriakides (medlem af Kommissionen).

Talere: José Manuel Fernandes (ordfører for udtalelse fra BUDG), Kim Van Sparrentak (ordfører for udtalelse fra IMCO), Radan Kanev for PPE-Gruppen, Sara Cerdas for S&D-Gruppen, Nicolae Ştefănuță for Renew-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Mathilde Androuët for ID-Gruppen, Margarita de la Pisa Carrión for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for The Left-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Irena Joveva, Tilly Metz, Joachim Kuhs, Antoni Comín i Oliveres, Peter Liese og Günther Sidl.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stelios Kympouropoulos, Domènec Ruiz Devesa, João Pimenta Lopes, Clare Daly og Maria Spyraki.

Talere: Stella Kyriakides, Véronique Trillet-Lenoir og Joanna Kopcińska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 4.10.2022 og punkt 6.3 i protokollen af 4.10.2022.

Seneste opdatering: 8. februar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik