Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0340(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0092/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0092/2022

Συζήτηση :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 - Στρασβούργο

6.12. Tροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους [COM(2021)0656 - C9-0396/2021- 2021/0340(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Μαΐου 2022 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.5.2022).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 3 Μαΐου 2022 (σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2022).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0342)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2022)0342)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου