Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0340(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0092/2022

Ingediende teksten :

A9-0092/2022

Debatten :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Stemmingen :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Stemverklaringen
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Notulen
XML 4k
Dinsdag 4 oktober 2022 - Straatsburg

6.12. Wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen [COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Het debat heeft plaatsgevonden op 2 mei 2022 (punt 14 van de notulen van 2.5.2022).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement op 3
mei 2022 doorverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen (punt 8.3 van de notulen van 3.5.2022).

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2022)0342)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2022)0342)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid