Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 4 października 2022 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad
 3.Dyrektywa o urządzeniach radiowych: uniwersalna ładowarka urządzeń elektronicznych ***I (debata)
 4.Centrum AccessibleEU wspierające politykę dostępności na rynku wewnętrznym UE (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  
6.1.Tymczasowe złagodzenie zasad wykorzystywania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii ***I (art. 163 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I (głosowanie)
  
6.3.Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I (głosowanie)
  
6.4.Dążenie do zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w UE: dalsze działania (głosowanie)
  
6.5.Wpływ nowych technologii na opodatkowanie: technologie kryptograficzne i łańcuch bloków (głosowanie)
  
6.6.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze podlegającym kompetencji Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) ***I (głosowanie)
  
6.7.Elastyczna pomoc dla terytoriów (FAST CARE) ***I (głosowanie)
  
6.8.Dyrektywa o urządzeniach radiowych: uniwersalna ładowarka urządzeń elektronicznych ***I (głosowanie)
  
6.9.Centrum AccessibleEU wspierające politykę dostępności na rynku wewnętrznym UE (głosowanie)
  
6.10.Jedno unijne okienko w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)
  
6.11.Statystyka dotycząca nakładów i produkcji w rolnictwie ***I (głosowanie)
  
6.12.Zmiana załączników IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych ***I (głosowanie)
 7.Sytuacja Romów mieszkających w osiedlach w UE (debata)
 8.Główne cele 19. posiedzenia umawiających się stron konwencji CITES (COP 19) w Panamie (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Tura pytań do Komisji – Rozwiązanie problemu wyludniania z wykorzystaniem instrumentu polityki spójności
 12.Wniosek Komisji dotyczący środków na podstawie rozporządzenia w sprawie praworządności w przypadku Węgier (debata)
 13.Śmierć Mahsy Amini i represje wobec osób protestujących w obronie praw kobiet w Iranie (debata)
 14.Weryfikacja mandatów
 15.Tura pytań do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa - Wzrost napięć między Armenią a Azerbejdżanem po niedawnej eskalacji działań zbrojnych
 16.Sytuacja w Burkina Faso po zamachu stanu (debata)
 17.Strategiczne stosunki i partnerstwo UE z Rogiem Afryki (debata)
 18.Dostęp do wody jako prawo człowieka - wymiar zewnętrzny (debata)
 19.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 20.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia i porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 WYKAZ DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DEBAT ORAZ DECYZJI PARLAMENTU
  
1.Sytuacja Romów mieszkających w osiedlach w UE (złożone projekty rezolucji)
  
2.Główne cele 19. posiedzenia umawiających się stron konwencji CITES (COP 19) w Panamie (złożone projekty rezolucji)
  
3.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (161 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (28 kb) Wyniki głosowań imiennych (648 kb) 
 
Protokół (161 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (28 kb) Wyniki głosowań imiennych (648 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (14 kb) Wyniki głosowania (26 kb) Wyniki głosowań imiennych (40 kb) 
 
Protokół (279 kb) Lista obecności (79 kb) Wyniki głosowania (72 kb) Wyniki głosowań imiennych (177 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności