Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 6 октомври 2022 г. - Страсбург

5.3. Репресиите срещу медиите в Мианмар/Бирма, по-специално случаите на Хтет Хтет Кхине, Ситху Аунг Минт и Найин Найин Айе (гласуване)

Предложения за резолюция RC-B9-0431/2022, B9-0428/2022, B9-0431/2022, B9-0447/2022, B9-0448/2022, B9-0456/2022 и B9-0457/2022 (точка 2 от списъка на документите, които служат за основа на разискванията и решенията на Парламента, от протокола от 6.10.2022 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0431/2022

Приема се (P9_TA(2022)0350)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

(Предложението за резолюция B9-0428/2022 отпада.)

Последно осъвременяване: 9 февруари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност