Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0210(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0233/2022

Разисквания :

PV 17/10/2022 - 14
CRE 17/10/2022 - 14
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Гласувания :

PV 19/10/2022 - 7.4
CRE 19/10/2022 - 7.4
Обяснение на вота
PV 11/07/2023 - 8.13

Приети текстове :

P9_TA(2022)0367
P9_TA(2023)0262

Протокол
XML 8k
Понеделник, 17 октомври 2022 г. - Страсбург

14. Устойчиви горива в морския транспорт (Инициатива FuelEU — сектор „Морско пространство“) ***I - Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО [COM(2021)0562 - C9-0333/2021 - 2021/0210(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörgen Warborn (A9-0233/2022)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2021)0559 - C9-0331/2021 - 2021/0223(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A9-0234/2022)

Jörgen Warborn и Ismail Ertug представиха докладите.

Изказа се Christel Schaldemose (докладчик по становището на комисията ENVI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказа се Rasmus Andresen (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Adina-Ioana Vălean (член на Комисията).

Изказаха се Michael Bloss (докладчик по становището на комисията ITRE), Bronis Ropė (докладчик по становището на комисията REGI), Jens Gieseke, от името на групата PPE, Vera Tax, от името на групата S&D, Elsi Katainen, от името на групата Renew, Jutta Paulus, от името на групата Verts/ALE, Roman Haider, от името на групата ID, Carlo Fidanza, от името на групата ECR, João Pimenta Lopes, от името на групата The Left, Andor Deli, независим член на ЕП, Петър Витанов, Caroline Nagtegaal, Anna Deparnay-Grunenberg, Philippe Olivier, Beata Mazurek, Elena Kountoura, Maxette Pirbakas, Henna Virkkunen, Eva Kaili, José Ramón Bauzá Díaz, Karima Delli, Sylvia Limmer, Maria Spyraki, Alessandra Moretti, Nicola Danti, Aurélia Beigneux, Радан Кънев, Catherine Chabaud, Ljudmila Novak, Jan-Christoph Oetjen, Cláudia Monteiro de Aguiar, Izaskun Bilbao Barandica, Benoît Lutgen и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mick Wallace, Pierre Karleskind и Clare Daly.

Изказаха се Adina-Ioana Vălean, Jörgen Warborn и Ismail Ertug.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 19.10.2022 г.

Последно осъвременяване: 26 януари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност