Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 19 oktober 2022 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 3.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 20-21 oktober 2022 (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Plechtige vergadering - Toespraak door Zuzana Čaputová, president van de Slowaakse Republiek
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2022: actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) en andere technische aanpassingen (stemming)
  
7.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023 –-alle afdelingen (stemming)
  
7.3.Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023 – alle afdelingen (stemming)
  
7.4.Duurzame brandstoffen voor de zeevaart (initiatief FuelEU Zeevaart) ***I (stemming)
  
7.5.De uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ***I (stemming)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Vergoelijken van anti-Europees extreem rechts in de EU (actualiteitendebat)
 11.Presentatie van het jaarverslag 2021 van de Rekenkamer (debat)
 12.De betrekkingen tussen de EU en de Westelijke Balkan in het licht van het nieuwe uitbreidingspakket (debat)
 13.Sacharovprijs 2022 (bekendmaking van de winnaar)
 14.De betrekkingen tussen de EU en de Westelijke Balkan in het licht van het nieuwe uitbreidingspakket (voortzetting van het debat)
 15.De bestrijding van seksueel geweld - Het belang van het Verdrag van Istanbul en een alomvattend voorstel voor een richtlijn tegen gendergerelateerd geweld (debat)
 16.Politieke situatie in Tunesië (debat)
 17.De actieve rol van het regime van Loekasjenko in de oorlog tegen Oekraïne (debat)
 18.Resultaat van de eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (debat)
 19.Mondiale voedselzekerheid in het verlengde van de bijeenkomst van de ministers van Landbouw van de G20 (debat)
 20.Stemverklaringen
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 LIJST VAN DOCUMENTEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE DEBATTEN EN DE BESLISSINGEN VAN HET PARLEMENT
  
1.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
  
2.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
  
3.Ingekomen stukken
 PRESENTIELIJST
Notulen (150 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (177 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (8821 kb) 
 
Notulen (150 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (177 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (8821 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (14 kb) Stemmingsuitslagen (51 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (216 kb) 
 
Notulen (276 kb) Presentielijst (79 kb) Stemmingsuitslagen (123 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1507 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid