Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 20. oktoober 2022 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (kodukorra artikkel 63)
 3.Kultuurialane solidaarsus Ukrainaga ja ühine erakorraline reageerimismehhanism kultuurielu taastamiseks Euroopas (arutelu)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Komisjoni 15. septembri 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/1614, millega määratakse kindlaks olemasolevad süvamerepüügipiirkonnad ja koostatakse loetelu piirkondadest, kus ohualtid mereökosüsteemid teadaolevalt või tõenäoliselt esinevad (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Erisätted 2014.–2020. aasta koostööprogrammide jaoks programmi rakendamise häire korral ***I (hääletus)
  
8.2.Välisriikide aladel, mille Venemaa on okupeerinud, väljaantud Venemaa reisidokumentide mittetunnustamine ***I (hääletus)
  
8.3.Õigusriik Maltal viis aastat pärast Daphne Caruana Galizia mõrvamist (hääletus)
  
8.4.LGBTIQ-inimeste vastu suunatud vaenukuritegude sagenemine kogu Euroopas, arvestades hiljutist homofoobset mõrva Slovakkias (hääletus)
  
8.5.ÜRO kliimamuutuste konverents 2022 Egiptuses Sharm el Sheikhis (COP27) (hääletus)
  
8.6.Kultuurialane solidaarsus Ukrainaga ja ühine erakorraline reageerimismehhanism kultuurielu taastamiseks Euroopas (hääletus)
  
8.7.Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos (hääletus)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Euroopa toetus Ukraina teaduskogukonnale (arutelu)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungi lõpp
 16.Istungjärgu vaheaeg
 EUROOPA PARLAMENDI ARUTELUDE JA OTSUSTE ALUSEKS OLEVATE DOKUMENTIDE LOETELU
  
1.Esitatud resolutsiooni ettepanekud
  
2.Petitsioonid
  
3.Otsused algatusraportite koostamiseks
  
4.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
  
5.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
  
6.Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105)
  
7.Esitatud dokumendid
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (137 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) Hääletuste tulemused (95 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3608 kb) 
 
Protokoll (137 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) Hääletuste tulemused (95 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3608 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) Hääletuste tulemused (40 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (94 kb) 
 
Protokoll (271 kb) Kohalolijate nimekiri (78 kb) Hääletuste tulemused (154 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (669 kb) 
Viimane päevakajastamine: 20. detsember 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika