Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 20 oktober 2022 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen (artikel 63 i arbetsordningen)
 3.Kulturell solidaritet med Ukraina och en gemensam mekanism för nödsituationer för kulturell återhämtning i Europa (debatt)
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1614 av den 15 september 2022 om fastställande av befintliga djuphavsfiskeområden och av en förteckning över områden där känsliga marina ekosystem förekommer eller sannolikt förekommer (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Omröstning
  
8.1.Särskilda bestämmelser för samarbetsprogrammen 2014–2020 efter avbrott i programmens genomförande ***I (omröstning)
  
8.2.Icke-erkännande av ryska resehandlingar som utfärdats i ockuperade utländska regioner ***I (omröstning)
  
8.3.Rättsstatssituationen i Malta, fem år efter mordet på Daphne Caruana Galizia (omröstning)
  
8.4.Ökande hatbrott mot hbtqi-personer i Europa i ljuset av det homofobiska mordet nyligen i Slovakien (omröstning)
  
8.5.FN:s klimatkonferens 2022 i Sharm el-Sheikh, Egypten (COP27) (omröstning)
  
8.6.Kulturell solidaritet med Ukraina och en gemensam mekanism för nödsituationer för kulturell återhämtning i Europa (omröstning)
  
8.7.Situationen i Burkina Faso efter statskuppen (omröstning)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Europeiskt stöd till Ukrainas forskarsamhälle (debatt)
 12.Röstförklaringar
 13.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
 FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR SOM UTGÖR UNDERLAG FÖR PARLAMENTETS DEBATTER OCH BESLUT
  
1.Ingivna resolutionsförslag
  
2.Framställningar
  
3.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
  
4.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
  
5.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
  
6.Godkännandeförfarande (artikel 105 i arbetsordningen)
  
7.Inkomna dokument
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (138 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningsresultat (95 kb) Omröstningar med namnupprop (3608 kb) 
 
Protokoll (138 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningsresultat (95 kb) Omröstningar med namnupprop (3608 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (43 kb) Omröstningar med namnupprop (98 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Närvarolista (78 kb) Omröstningsresultat (93 kb) Omröstningar med namnupprop (668 kb) 
Senaste uppdatering: 20 december 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy