Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2005(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0254/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0254/2022

Συζήτηση :

PV 10/11/2022 - 2
CRE 10/11/2022 - 2

Ψηφοφορία :

PV 10/11/2022 - 5.14
CRE 10/11/2022 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0389

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 - Βρυξέλλες

2. Φυλετική δικαιοσύνη, απαγόρευση των διακρίσεων και καταπολέμηση του ρατσισμού στην ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη φυλετική δικαιοσύνη, την απαγόρευση των διακρίσεων και την καταπολέμηση του ρατσισμού στην ΕΕ [2022/2005(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Evin Incir (A9-0254/2022)

Η Evin Incir παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Maite Pagazaurtundúa, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Peter Pollák, Marc Angel, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Patryk Jaki, Nicolas Bay, Cyrus Engerer, Samira Rafaela, Pierrette Herzberger-Fofana, Susanna Ceccardi, Laura Ferrara, Theresa Bielowski και Pietro Bartolo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Ana Miranda, Mick Wallace και Juozas Olekas.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli και Evin Incir.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.11.2022.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαΐου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου