Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2005(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0254/2022

Ingivna texter :

A9-0254/2022

Debatter :

PV 10/11/2022 - 2
CRE 10/11/2022 - 2

Omröstningar :

PV 10/11/2022 - 5.14
CRE 10/11/2022 - 5.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0389

Protokoll
XML 4k
Torsdagen den 10 november 2022 - Bryssel

2. Rättvisa oavsett ras, icke-diskriminering och antirasism i EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rättvisa oavsett ras, icke-diskriminering och antirasism i EU [2022/2005(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Evin Incir (A9-0254/2022)

Evin Incir redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för Renew-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Malin Björk, för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Peter Pollák, Marc Angel, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Patryk Jaki, Nicolas Bay, Cyrus Engerer, Samira Rafaela, Pierrette Herzberger-Fofana, Susanna Ceccardi, Laura Ferrara, Theresa Muigg och Pietro Bartolo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Ana Miranda, Mick Wallace och Juozas Olekas.

Talare: Helena Dalli och Evin Incir.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 10 november 2022.

Senaste uppdatering: 27 januari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy