Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0359(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0313/2021

Indgivne tekster :

A9-0313/2021

Forhandlinger :

PV 10/11/2022 - 3
CRE 10/11/2022 - 3

Afstemninger :

PV 10/11/2022 - 5.8
CRE 10/11/2022 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0383

Protokol
XML 4k
Torsdag den 10. november 2022 - Bruxelles

3. Et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 [COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Bart Groothuis (A9-0313/2021)

Bart Groothuis forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Pina PICIERNO
næstformand

Taler: Margrethe Vestager (Ledende næstformand i Kommissionen).

Talere: Markéta Gregorová (ordfører for udtalelse fra AFET), Morten Løkkegaard (ordfører for udtalelse fra IMCO), Jakop G. Dalunde (ordfører for udtalelse fra TRAN), Eva Maydell for PPE-Gruppen, Eva Kaili for S&D-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa for Renew-Gruppen, Rasmus Andresen for Verts/ALE-Gruppen, Paolo Borchia for ID-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Marisa Matias,for The Left-Gruppen, Maria da Graça Carvalho, Carlos Zorrinho, Izaskun Bilbao Barandica, Johan Nissinen, Cristian-Silviu Buşoi, Christel Schaldemose, Billy Kelleher, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Deirdre Clune og Henna Virkkunen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini og Morten Løkkegaard.

Talere: Margrethe Vestager og Bart Groothuis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 10.11.2022.

(Mødet udsat kl. 10.58.)

Seneste opdatering: 27. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik