Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0365(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0289/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0289/2021

Συζήτηση :

PV 22/11/2022 - 2
CRE 22/11/2022 - 2

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2022 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0394

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 - Στρασβούργο

2. Ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων [COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

Ο Michal Šimečka παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Nils Torvalds (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Alex Agius Saliba (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lukas Mandl (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Salvatore De Meo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Petar Vitanov, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bart Groothuis, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Markéta Gregorová, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Benoît Lutgen, Maria Grapini, Moritz Körner, Tom Berendsen, Ondřej Kovařík, Henna Virkkunen και Maite Pagazaurtundúa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Miriam Lexmann, Juan Fernando López Aguilar και Juozas Olekas.

Παρεμβαίνουν οι Ylva Johansson και Michal Šimečka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2022.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου