Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Úterý, 22. listopadu 2022 - Štrasburk

21. Reakce EU na rostoucí potlačování protestů v Íránu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Reakce EU na rostoucí potlačování protestů v Íránu (2022/2958(RSP))

Olivér Várhelyi (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu Renew, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Bonfrisco za skupinu ID, Charlie Weimers za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu The Left, Antoni Comín i Oliveres – nezařazený poslanec, Javier Zarzalejos, Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Christine Anderson, Veronika Vrecionová, Mick Wallace, Gheorghe-Vlad Nistor, Thijs Reuten, Bernard Guetta, Paulo Rangel, Delara Burkhardt, María Soraya Rodríguez Ramos, Ivan Štefanec a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Irena Joveva (předsedající připomněla ustanovení týkající pravidel chování), Ana Miranda, Silvia Sardone a Jan Zahradil.

PŘEDSEDNICTVÍ: Eva KAILI
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Hermann Tertsch a Clare Daly.

Vystoupil Olivér Várhelyi.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 16. května 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí