Ar ais 
 Ar aghaidh 
MiontuairiscíVótaíVótaí trí ghlaoch rollaTéacsanna atá glacthaTuarascálacha focal ar fhocal
Miontuairiscí
Dé Máirt, 22 Samhain 2022 - Strasbourg
 1.Oscailt an tsuí
 2.Athléimneacht eintiteas criticiúil ***I (díospóireacht)
 3.Cothromaíocht inscne i measc stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin comhlachtaí atá liostaithe ar stoc-mhalartáin ***II (díospóireacht)
 4.Athchromadh ar an suí
 5.Suí sollúnta - Searmanas comórtha 70 bliain Pharlaimint na hEorpa
 6.Athchromadh ar an suí
 7.Am vótála
  
7.1.Leasú a dhéanamh ar Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 ón gComhairle an 17 Nollaig 2020 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2021-2027 *** (Riail 163) (vótáil)
  
7.2.Leasú a dhéanamh ar Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 a mhéid a bhaineann le straitéis chistiúcháin éagsúlaithe a bhunú mar mhodh ginearálta iasachta ***I (Riail 163) (vótáil)
  
7.3.Ionstraim 'Cúnamh Macra-Airgeadais+' chun tacaíocht a sholáthar don Úcráin le haghaidh 2023 ***I (Riail 163) (vótáil)
  
7.4.Togra chun tuairim a lorg ón gCúirt Bhreithiúnais ar an Dara Prótacal Breise a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le Cibearchoireacht (vótáil)
  
7.5.Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí – Keit Pentus-Rosimannus (vótáil)
  
7.6.Dúnadh na gcuntas don Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta don bhliain airgeadais 2020 (vótáil)
  
7.7.Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach Comhlachais Eora-Mheánmhara: rannpháirtíocht Údarás na Palaistíne um an mBruach Thiar agus Stráice Gaza i gcláir an Aontais *** (vótáil)
  
7.8.Cothromaíocht inscne i measc stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin comhlachtaí atá liostaithe ar stoc-mhalartáin ***II (vótáil)
  
7.9.Athléimneacht eintiteas criticiúil ***I (vótáil)
  
7.10.An Comhbheartas Iascaigh (CBI): srianta ar an rochtain ar uiscí an Aontais ***I (vótáil)
  
7.11.Cinntí ó eagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú ***I (vótáil)
  
7.12.Tiománaithe feithiclí áirithe bóthair i gcomhair iompar earraí nó paisinéirí: cáilíocht tosaigh agus oiliúint thréimhsiúil (códú) ***I (vótáil)
  
7.13.Comhaontú AE/an Nua-Shéalainn: modhnú na lamháltas ar na cuótaí ráta taraife uile a chuimsítear i Sceideal AE CLXXV *** (vótáil)
  
7.14.Leasú a dhéanamh ar Chinneadh (AE) 2015/2169 maidir le cur i gcrích an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Cóiré *** (vótáil)
  
7.15.An straitéis iasachtaíochta chun Next Generation EU a mhaoiniú (vótáil)
  
7.16.Tuarascáil cur chun feidhme maidir leis an gComhairle Nuálaíochta Eorpach (vótáil)
 8.Athchromadh ar an suí
 9.Nós imeachta buiséadach 2023: téacs comhpháirteach (díospóireacht)
 10.Córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh * (díospóireacht)
 11.Comhdhéanamh na gcoistí agus na dtoscaireachtaí
 12.Athchromadh ar an suí
 13.Formheas mhiontuairiscí an tsuí roimhe sin
 14.Tráth na gCeisteanna leis an gCoimisiún - Athchóiriú reachtach amach anseo ar an gCreat Rialachais Eacnamaíoch le linn géarchéim shóisialta agus eacnamaíoch
 15.Gníomhartha tarmligthe (Riail 111(6)) (gníomhaíocht déanta)
 16.Comhdhéanamh na gcoistí agus na dtoscaireachtaí
 17.Athchromadh ar an suí
 18.Tráth na gCeisteanna le Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála - An tionchar atá ag cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine ar thríú tíortha maidir le comhaontú Thionscnamh Gráin na Mara Duibhe
 19.An caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an tSín (díospóireacht)
 20.Comhdhéanamh na gcoistí agus na dtoscaireachtaí
 21.Freagairt an Aontais ar an gcniogbheartaíocht mhéadaitheach ar agóidí san Iaráin (díospóireacht)
 22.An chobhsaíocht agus an tslándáil réigiúnach a chur chun cinn i mór-réigiún an Mheánoirthir (díospóireacht)
 23.Straitéis nua AE don mhéadú (díospóireacht)
 24.Staid sa Libia (díospóireacht)
 25.Mínithe ar an vótáil
 26.Clár oibre an chéad suí eile
 27.Formheas mhiontuairiscí an tsuí
 28.Críoch an tsuí
 LIOSTA NA nDOICIMÉAD ARB IAD IS BONN DO DHÍOSPÓIREACHTAÍ AGUS DO CHINNTÍ NA PARLAIMINTE
  
1.Doiciméid a fuarthas
 CLÁR TINRIMH
 IARSCRÍBHINN 1 - Ainmniú comhalta den Chúirt Iniúchóirí – Keit Pentus-Rosimannus
Miontuairiscí (175 kb) Clár Tinrimh (64 kb) Torthaí na vótála (32 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (603 kb) Iarscríbhinn 1 (7 kb) 
 
Miontuairiscí (175 kb) Clár Tinrimh (64 kb) Torthaí na vótála (32 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (603 kb) Iarscríbhinn 1 (7 kb) 
 
Miontuairiscí (85 kb) Clár Tinrimh (14 kb) Torthaí na vótála (29 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (43 kb)    
 
Miontuairiscí (294 kb) Clár Tinrimh (80 kb) Torthaí na vótála (73 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (167 kb)    
An nuashonrú is déanaí: 16 Bealtaine 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais