Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 22 noiembrie 2022 - Strasbourg
 1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Reziliența entităților critice ***I (dezbatere)
 3.Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă ***II (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Ședință solemnă - Ceremonie cu ocazia celei de a 70-a aniversări a Parlementului European
 6.Reluarea ședinței
 7.Votare
  
7.1.Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 *** (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut ***I (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Instrumentul pentru acordarea de sprijin Ucrainei în 2023 (asistență macrofinanciară +) ***I (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Propunere de solicitare a avizului Curții de Justiție cu privire la Al doilea protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică (vot)
  
7.5.Numirea unui membru al Curții de Conturi — Keit Pentus-Rosimannus (vot)
  
7.6.Închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2020 (vot)
  
7.7.Protocolul la Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar: participarea Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza la programele Uniunii *** (vot)
  
7.8.Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă ***II (vot)
  
7.9.Reziliența entităților critice ***I (vot)
  
7.10.Politica comună în domeniul pescuitului: restricțiile referitoare la accesul la apele Uniunii ***I (vot)
  
7.11.Deciziile organizațiilor de standardizare europene ***I (vot)
  
7.12.Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane (text codificat) ***I (vot)
  
7.13.Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE *** (vot)
  
7.14.Modificarea Deciziei (UE) 2015/2169 privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea *** (vot)
  
7.15.Strategia de împrumut pentru finanțarea Next Generation EU (vot)
  
7.16.Raport referitor la implementarea Consiliului European pentru Inovare (vot)
 8.Reluarea ședinței
 9.Procedura bugetară 2023: text comun (dezbatere)
 10.Sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene * (dezbatere)
 11.Componența comisiilor și a delegațiilor
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei - Viitoarea reformă legislativă a cadrului de guvernanță economică în vremuri de criză socială și economică
 15.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)
 16.Componența comisiilor și a delegațiilor
 17.Reluarea ședinței
 18.Timp afectat întrebărilor adresate vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate - Impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra țărilor terțe în contextul Acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagră
 19.Relațiile UE-China (dezbatere)
 20.Componența comisiilor și a delegațiilor
 21.Reacția UE la reprimarea tot mai brutală a protestelor în Iran (dezbatere)
 22.Promovarea stabilității și securității regionale în regiunea Orientului Mijlociu extins (dezbatere)
 23.Noua strategie de extindere a UE (dezbatere)
 24.Situația din Libia (dezbatere)
 25.Explicații privind votul
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTA DOCUMENTELOR CE STAU LA BAZA DEZBATERILOR ȘI DECIZIILOR PARLAMENTULUI
  
1.Depunere de documente
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 ANEXA 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi — Keit Pentus-Rosimannus
Proces-verbal (172 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (32 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (603 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (172 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (32 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (603 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (85 kb) Listă de prezență (14 kb) Rezultatele voturilor (28 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (43 kb)    
 
Proces-verbal (293 kb) Listă de prezență (80 kb) Rezultatele voturilor (76 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (169 kb)    
Ultima actualizare: 16 mai 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate