Indeks 
Zapisnik
XML 176kPDF 285kWORD 85k
Utorak, 22. studenog 2022. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Otpornost kritičnih subjekata ***I (rasprava)
 3.Ravnoteža spolova među direktorima trgovačkih društava uvrštenih na burze ***II (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Svečana dnevna sjednica - Svečanost povodom sedamdesete godišnjice Europskog parlamenta
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Glasovanje
  
7.1.Izmjena Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. *** (članak 163. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Izmjena Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 u pogledu uspostave diversificirane strategije financiranja kao opće metode zaduživanja ***I (članak 163. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Instrument za pružanje potpore Ukrajini za 2023.: makrofinancijska pomoć + ***I (članak 163. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Prijedlog za traženje mišljenja Suda o Drugom dodatniom protokolu uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu (glasovanje)
  
7.5.Imenovanje člana Revizorskog suda – Keit Pentus-Rosimannus (glasovanje)
  
7.6.Zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2020. (glasovanje)
  
7.7.Protokol uz Euromediteranski privremeni sporazum o pridruživanju: sudjelovanje Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u programima Unije *** (glasovanje)
  
7.8.Ravnoteža spolova među direktorima trgovačkih društava uvrštenih na burze ***II (glasovanje)
  
7.9.Otpornost kritičnih subjekata ***I (glasovanje)
  
7.10.Zajednička ribarstvena politika (ZRP): ograničenje pristupa vodama Unije ***I (glasovanje)
  
7.11.Odluke europskih organizacija za normizaciju ***I (glasovanje)
  
7.12.Početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika (kodificirani tekst) ***I (glasovanje)
  
7.13.Sporazum između EU-a i Novog Zelanda: izmjene koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. *** (glasovanje)
  
7.14.Izmjena Odluke (EU) 2015/2169 o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje *** (glasovanje)
  
7.15.Strategija zaduživanja za financiranje instrumenta NextGenerationEU (glasovanje)
  
7.16.Provedbeno izvješće o Europskom vijeću za inovacije (glasovanje)
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Proračunski postupak za 2023.: zajednički nacrt (rasprava)
 10.Sustav vlastitih sredstava Europske unije * (rasprava)
 11.Sastav odbora i izaslanstava
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Vrijeme za pitanja postavljena Komisiji - buduća zakonodavna reforma okvira gospodarskog upravljanja u vrijeme socijalne i ekonomske krize
 15.Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika) (poduzete radnje)
 16.Sastav odbora i izaslanstava
 17.Nastavak dnevne sjednice
 18.Vrijeme za pitanja postavljena potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku - Utjecaj ruskog agresivnog rata protiv Ukrajine na treće zemlje u kontekstu Sporazuma o izvozu ukrajinskih žitarica iz crnomorskih luka
 19.Odnosi EU-a i Kine (rasprava)
 20.Sastav odbora i izaslanstava
 21.Odgovor EU-a na sve jaču represiju prosvjeda u Iranu (rasprava)
 22.Promicanje regionalne stabilnosti i sigurnosti u široj regiji Bliskog istoka (rasprava)
 23.Nova strategija EU-a za proširenje (rasprava)
 24.Stanje u Libiji (rasprava)
 25.Obrazloženja glasovanja
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Usvajanje zapisnika s aktualne dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS TEMELJNIH DOKUMENATA ZA RASPRAVE I ODLUKE PARLAMENTA
  
1.Podnošenje dokumenata
 POPIS NAZOČNIH
 PRILOG 1 - Imenovanje člana Revizorskog suda – Keit Pentus-Rosimannus


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Otpornost kritičnih subjekata ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o otpornosti kritičnih subjekata [COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

Michal Šimečka predstavio je izvješće.

Govorili su Nils Torvalds (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE) i Alex Agius Saliba (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO).

Govorila je Ylva Johansson (povjerenica Komisije).

Govorili su Lukas Mandl (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Angel Dzhambazki (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Salvatore De Meo, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Petar Vitanov, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bart Groothuis, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Markéta Gregorová, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID-a, Joachim Stanisław Brudziński, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Benoît Lutgen, Maria Grapini, Moritz Körner, Tom Berendsen, Ondřej Kovařík, Henna Virkkunen i Maite Pagazaurtundúa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miriam Lexmann, Juan Fernando López Aguilar i Juozas Olekas.

Govorili su Ylva Johansson i Michal Šimečka.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 22.11.2022.


3. Ravnoteža spolova među direktorima trgovačkih društava uvrštenih na burze ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povećanju ravnoteže spolova među direktorima trgovačkih društava uvrštenih na burze i povezanim mjerama [10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestitelji: Lara Wolters i Evelyn Regner (A9-0275/2022)

Lara Wolters i Evelyn Regner predstavili su preporuku za drugo čitanje.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su Maria da Graça Carvalho, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Heléne Fritzon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Samira Rafaela, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Pierrette Herzberger-Fofana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Christine Anderson, u ime Kluba zastupnika ID-a, Margarita de la Pisa Carrión, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika The Left, Angelika Niebler, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Alice Kuhnke, Alessandra Basso, Dorien Rookmaker, koji je također odgovorio na intervenciju koje je podizanjem plave kartice zatražila Lara Wolters, Elena Kountoura, Frances Fitzgerald, Marc Angel, María Soraya Rodríguez Ramos, Sergey Lagodinsky, koji je također odgovorio na intervenciju koje je podizanjem plave kartice zatražio Ladislav Ilčić, Annika Bruna, Michiel Hoogeveen, koji je također odgovorio na intervencije koje su podizanjem plave kartice zatražile Evelyn Regner i Samira Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop, Angelika Winzig, Pina Picierno, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, koja je također odgovorila na intervenciju koju je podizanjem plave kartice zatražila Maria Grapini, Samira Rafaela i Lara Wolters, Johan Nissinen, koji je također odgovorio na intervencije koje su podizanjem plave kartice zatražile Karen Melchior, Maria Grapini i Samira Rafaela (predsjednica je izjavila da se plave kartice više neće prihvaćati do kraja rasprave), Sandra Pereira, Rosa Estaràs Ferragut, Lina Gálvez Muñoz, Gilles Lebreton, Ladislav Ilčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, René Repasi, Cindy Franssen i Łukasz Kohut.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Margarida Marques.

Govorile su Helena Dalli, Lara Wolters i Evelyn Regner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 22.11.2022.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:25..)


PREDSJEDA: Roberta METSOLA
predsjednica

4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:43 h.


5. Svečana dnevna sjednica - Svečanost povodom sedamdesete godišnjice Europskog parlamenta

Predsjednica je otvorila svečanu sjednicu povodom sedamdesete godišnjice Europskog parlamenta.

Govorili su Alexander De Croo (premijer Kraljevine Belgije), Xavier Bettel (premijer Velikog Vojvodstva Luksemburg), i Elisabeth Borne (premijerka Francuske Republike).

Govorili su Manfred Weber (predsjednik kluba zastunika PPE), Iratxe García Pérez (predsjednica kluba zastunika S&D), Stéphane Séjourné (predsjednik kluba zastunika Renew), Philippe Lamberts (supredsjednik kluba zastunika Verts/ALE), Marco Zanni (predsjednik kluba zastunika ID), Ryszard Antoni Legutko (predsjednik kluba zastunika ECR) i Manon Aubry (supredsjednica kluba zastunika The Left).

Zbor „Les voix de Stras' izveo je vokalnu verziju europske himne.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:51.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:56 h.

Govorili su Marco Zanni i Monika Beňová.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su na internetskoj stranici Parlamenta.


7.1. Izmjena Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. *** (članak 163. Poslovnika) (glasovanje)

Izmjena Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. (COM(2022)0595 - C9-0386/2022- 2022/0369(APP))

ZAHTJEV ZA PRIMJENOM HITNOG POSTUPKA

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika od 24.11.2022.


7.2. Izmjena Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 u pogledu uspostave diversificirane strategije financiranja kao opće metode zaduživanja ***I (članak 163. Poslovnika) (glasovanje)

Izmjena Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 u pogledu uspostave diversificirane strategije financiranja kao opće metode zaduživanja (COM(2022)0596 - C9-0374/2022- 2022/0370(COD))

ZAHTJEV ZA PRIMJENOM HITNOG POSTUPKA

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika od 24.11.2022.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje:
- amandmani: 23. studenog 2022. u 12 sati.
- zahtjevi za odvojenim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima: 23. studenog 2022. u 19:00 sati.


7.3. Instrument za pružanje potpore Ukrajini za 2023.: makrofinancijska pomoć + ***I (članak 163. Poslovnika) (glasovanje)

Instrument za pružanje potpore Ukrajini za 2023.: makrofinancijska pomoć + (COM(2022)0597 - C9-0373/2022- 2022/0371(COD))

ZAHTJEV ZA PRIMJENOM HITNOG POSTUPKA

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika od 24.11.2022.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje:
- amandmani: 23. studenog 2022. u 12:00 sati.
- zahtjevi za odvojenim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima: 23. studenog 2022. u 19:00 sati.


7.4. Prijedlog za traženje mišljenja Suda o Drugom dodatniom protokolu uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu (glasovanje)

Prijedlog za traženje mišljenja Suda o usklađenosti međunarodnog sporazuma s Ugovorima u skladu s člankom 114. stavkom 6. Poslovnika.

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODBORA LIBE

Odbijen

(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 1.)


7.5. Imenovanje člana Revizorskog suda – Keit Pentus-Rosimannus (glasovanje)

Izvješće o imenovanju Keita Pentusa-Rosimannusa za člana Revizorskog suda [12379/2022 - C9-0316/2022 - 2022/0808(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Mikuláš Peksa (A9-0272/2022)

(Potrebna obična većina)
(tajno glasovanje) (članak 191. stavak 1. Poslovnika)

IMENOVANJE KEIT PENTUS-ROSIMANNUS

Odobren (P9_TA(2022)0390)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 2.)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku.


7.6. Zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2020. (glasovanje)

Prijedlog odluke koji je u skladu s člankom 100. i člankom 5. stavkom 2. točkom (b) prvim podstavkom Priloga V. Poslovniku podnio Tomáš Zdechovský, u ime Odbora CONT, o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2020. (2022/2903(RSP)) (B9-0488/2022).

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2022)0391)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 3.)

Odobreno je zaključenje poslovnih knjiga (vidi članak 5. stavak 2. točku (b) Priloga V. Poslovniku).


7.7. Protokol uz Euromediteranski privremeni sporazum o pridruživanju: sudjelovanje Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze u programima Unije *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euromediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze o općim načelima sudjelovanja Palestinske samouprave u programima Unije [12669/2019 - C9-0115/2021- 2019/0164(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Manu Pineda (A9-0253/2022)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren (P9_TA(2022)0392)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 4.)

Parlament je odobrio sklapanje Protokola.


7.8. Ravnoteža spolova među direktorima trgovačkih društava uvrštenih na burze ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povećanju ravnoteže spolova među direktorima trgovačkih društava uvrštenih na burze i povezanim mjerama [10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljice: Lara Wolters i Evelyn Regner (A9-0275/2022)

Predsjednica je dala do znanja da nije podnesen nijedan prijedlog za odbijanje i nijedan amandman u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika u vezi sa stajalištem Vijeća.

Stoga je stajalište Vijeća odobreno.

Prijedlog akta time je usvojen (P9_TA(2022)0393).

(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 5.)


7.9. Otpornost kritičnih subjekata ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o otpornosti kritičnih subjekata [COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2022)0394)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 6.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.10. Zajednička ribarstvena politika (ZRP): ograničenje pristupa vodama Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. u pogledu ograničenja pristupa vodama Unije [COM(2021)0356 - C9-0254/2021- 2021/0176(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Pierre Karleskind (A9-0206/2022)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2022)0395)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 7.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

ZAJEDNIČKA IZJAVA, IZJAVA KOMISIJE

Usvojen (P9_TA(2022)0395)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 7.)


7.11. Odluke europskih organizacija za normizaciju ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 u pogledu odluka europskih organizacija za normizaciju koje se odnose na europske norme i europske normizacijske dokumente [COM(2022)0032 - C9-0033/2022- 2022/0021(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Svenja Hahn (A9-0205/2022)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2022)0396)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 8.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.12. Početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika (kodificirani tekst) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika (kodificirani tekst) [COM(2021)0034 - C9-0008/2021- 2021/0018(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A9-0267/2022)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2022)0397)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 9.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


7.13. Sporazum između EU-a i Novog Zelanda: izmjene koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uvrštene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije [07910/2022 - C9-0296/2022 - 2022/0098(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Daniel Caspary (A9-0273/2022)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2022)0398)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 10.)

Parlament je dao svoju suglasnost za sklapanje Sporazuma.


7.14. Izmjena Odluke (EU) 2015/2169 o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje *** (glasovanje)

Peporuka o Nacrtu odluke Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/2169 o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane [12600/2022 - C9-0343/2022 - 2022/0257(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Catharina Rinzema (A9-0277/2022)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2022)0399)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 11.)


7.15. Strategija zaduživanja za financiranje instrumenta NextGenerationEU (glasovanje)

Izvješće o provedbi strategije zaduživanja za financiranje instrumenta NextGenerationEU, Unijina instrumenta za oporavak [2021/2076(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Valérie Hayer (A9-0250/2022)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2022)0400)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 12.)


7.16. Provedbeno izvješće o Europskom vijeću za inovacije (glasovanje)

Izvješće o provedbi Europskog vijeća za inovacije [2022/2063(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Christian Ehler (A9-0268/2022)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2022)0401)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 13.)

(Sjednica je nakratko prekinuta.)


8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:10 h.


9. Proračunski postupak za 2023.: zajednički nacrt (rasprava)

Izvješće o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2023. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka [12108/2022 - C9-0306/2022 - 2022/0212(BUD)] - Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje u proračunskom postupku. Izvjestitelji: Nicolae Ştefănuță i Niclas Herbst (A9-0278/2022)

Govorio je Johan Van Overtveldt (predsjednik Odbora BUDG).

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Nicolae Ştefănuță i Niclas Herbst predstavili su izvješće.

Govorili su Mikuláš Bek (predsjedatelj Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su Janusz Lewandowski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Negrescu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Fabienne Keller, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Francisco Guerreiro, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bogdan Rzońca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika The Left, Andor Deli, nezavisni zastupnik, José Manuel Fernandes, Evin Incir, Alexandra Geese, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan i Karlo Ressler.

Govorili su Johannes Hahn, Mikuláš Bek i Johan Van Overtveldt.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika od 23.11.2022.


10. Sustav vlastitih sredstava Europske unije * (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke (EU, Euratom) 2020/2053 o sustavu vlastitih sredstava Europske unije [COM(2021)0570 - C9-0034/2022 - 2021/0430(CNS)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Valérie Hayer i José Manuel Fernandes (A9-0266/2022)

Valérie Hayer i José Manuel Fernandes predstavili su izvješće.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su Rasmus Andresen (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Jan Olbrycht, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Billy Kelleher, u ime Kluba zastupnika Renew-a, David Cormand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Antonio Maria Rinaldi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bogdan Rzońca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika The Left, Marcel de Graaff, nezavisni zastupnik, Margarida Marques, Claudia Gamon, France Jamet, Zbigniew Kuźmiuk i Aurore Lalucq.

Govorili su Johannes Hahn, Valérie Hayer i José Manuel Fernandes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika od 23.11.2022.


11. Sastav odbora i izaslanstava

Tajništvo nezavisnih zastupnika obavijestilo je predsjednicu o sljedećim odlukama kojima se mijenja sastav odbora i izaslanstava:

Odbor BUDG: Hervé Juvin

Odbor PETI: Marcel de Graaff

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 14:43 h.)


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:03 h.


13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Vrijeme za pitanja postavljena Komisiji - buduća zakonodavna reforma okvira gospodarskog upravljanja u vrijeme socijalne i ekonomske krize

Predsjedatelj je nakratko podsjetio na odredbe o odvijanju vremena za pitanja postavljena Komisiji.

Valdis Dombrovskis (izvršni potpredsjednik Komisije) i Paolo Gentiloni (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja koja su postavili zastupnici: Margarida Marques, Eva Maria Poptcheva, Irene Tinagli, Rosa D'Amato, René Repasi, Gunnar Beck, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Stéphanie Yon-Courtin, Enikő Győri, Agnes Jongerius i Rasmus Andresen.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Valdis Dombrovskis i Paolo Gentiloni odgovorili su na pitanja koja su postavili zastupnici: Joachim Schuster, Henrike Hahn, Maria Grapini, Marie Toussaint i Estrella Durá Ferrandis.

Vrijeme za pitanja je zaljučeno.


15. Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika) (poduzete radnje)

Predsjednik je podsjetio da je preporuka odbora ECON da se ne uloži prigovor na delegirane akte najavljene na plenarnoj sjednici 21. studenog 2022. (točka 10 zapisnika od 21.11.2022.).

Prigovore su, u skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika, izrazili:

- klubovi zastupnika Verts/ALE i The Left na preporuku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije оd 18. listopada 2022. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) br. 149/2013 u pogledu vrijednosti praga poravnanja za pozicije koje se drže u ugovorima o OTC robnim izvedenicama i ostalim ugovorima o OTC izvedenicama (C(2022)7413 - 2022/2899(DEA)) (B9-0490/2022);

- Klub zastupnika The Left na preporuku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 21. listopada 2022. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) br. 153/2013 u pogledu privremenih hitnih mjera povezanih sa zahtjevima za kolateral (C(2022)7536 - 2022/2908(DEA)) (B9-0491/2022).

U skladu s tim, o tim će se preporukama glasovati.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 24.11.2022. i točka 5.7 zapisnika od 24.11.2022.


16. Sastav odbora i izaslanstava

Klub zastupnika S&D-a obavijestio je predsjednicu o sljedećoj odluci kojom se izmjenjuje sastav odbora i izaslanstava:

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije: Achille Variati

Ta odluka stupa na snagu s današnjim datumom.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 16:35 h.)


17. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 16:40 h.


18. Vrijeme za pitanja postavljena potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku - Utjecaj ruskog agresivnog rata protiv Ukrajine na treće zemlje u kontekstu Sporazuma o izvozu ukrajinskih žitarica iz crnomorskih luka

Predsjedatelj je nakratko podsjetio na odredbe o odvijanju vremena za pitanja postavljena potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) odgovorio je na pitanja koja su postavili zastupnici: Daniel Buda, Nacho Sánchez Amor, Irène Tolleret, Eugen Tomac, Mónica Silvana González, Anna Bonfrisco, Witold Jan Waszczykowski, Stéphane Bijoux, Antoni Comín i Oliveres i Barry Andrews.

Vrijeme za pitanja je zaljučeno.


19. Odnosi EU-a i Kine (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Odnosi EU-a i Kine (2022/2900(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su Radosław Sikorski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Bonfrisco, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Milan Uhrík, nezavisni zastupnik, Michael Gahler, Inma Rodríguez-Piñero i Marie-Pierre Vedrenne.

PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

Govorili su Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Helmut Scholz, Miroslav Radačovský, David McAllister, Tonino Picula, Dragoş Tudorache, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Ivars Ijabs, David Lega, René Repasi, Bart Groothuis, Miriam Lexmann, Peter van Dalen i Francisco José Millán Mon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Georgios Kyrtsos, Silvia Sardone, Mick Wallace, Stanislav Polčák i Clare Daly.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.


20. Sastav odbora i izaslanstava

Klub zastupnika PPE-a obavijestio je predsjednicu o sljedećim odlukama o izmjeni sastava odbora i delegacija:

Odbor DEVE: Eleni Stavrou

Odbor INTA: Alessandra Mussolini umjesto Massimiliana Salinija

Odbor BUDG: Eleni Stavrou

Odbor CONT: Eleni Stavrou

Odbor IMCO: Lara Comi

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika: Eleni Stavrou

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Eleni Stavrou

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


21. Odgovor EU-a na sve jaču represiju prosvjeda u Iranu (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Odgovor EU-a na sve jaču represiju prosvjeda u Iranu (2022/2958(RSP))

Olivér Várhelyi (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednika Komisije / Viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Bonfrisco, u ime Kluba zastupnika ID-a, Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Antoni Comín i Oliveres, nezavisni zastupnik, Javier Zarzalejos, Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Christine Anderson, Veronika Vrecionová, Mick Wallace, Gheorghe-Vlad Nistor, Thijs Reuten, Bernard Guetta, Paulo Rangel, Delara Burkhardt, María Soraya Rodríguez Ramos, Ivan Štefanec i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Irena Joveva (Predsjednica je podsjetila na odredbe u pogledu pravila o ponašanju), Ana Miranda, Silvia Sardone i Jan Zahradil.

PREDSJEDA: Eva KAILI
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Hermann Tertsch i Clare Daly.

Govorio je Olivér Várhelyi.

Rasprava je zaključena.


22. Promicanje regionalne stabilnosti i sigurnosti u široj regiji Bliskog istoka (rasprava)

Izvješće o promicanju regionalne stabilnosti i sigurnosti u široj regiji Bliskog istoka [2020/2113(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Manu Pineda (A9-0256/2022)

Manu Pineda predstavio je izvješće.

Govorio je Olivér Várhelyi (član Komisije).

Govorili su Antonio López-Istúriz White, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sven Mikser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Salima Yenbou, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hermann Tertsch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika The Left-a, Kinga Gál, nezavisna zastupnica, Andrey Kovatchev, Isabel Santos, José Ramón Bauzá Díaz, Mounir Satouri, Adam Bielan, Loucas Fourlas, Evin Incir i Lukas Mandl.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobile: Hannah Neumann, Ana Miranda i Clare Daly.

Govorili su Olivér Várhelyi i Manu Pineda.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.7 zapisnika od 23.11.2022.


23. Nova strategija EU-a za proširenje (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novoj strategiji EU-a za proširenje [2022/2064(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Tonino Picula (A9-0251/2022)

Tonino Picula predstavio je izvješće.

Govorio je Olivér Várhelyi (povjerenik Komisije).

Govorili su Andrius Kubilius, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andreas Schieder, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Tineke Strik, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Philippe Olivier, u ime Kluba zastupnika ID-a, Adam Bielan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika The Left, Kinga Gál, nezavisna zastupnica, Andrey Kovatchev, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Bilde, Emmanouil Fragkos, Clara Ponsatí Obiols, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Cristian Terheş, Andor Deli, Željana Zovko, Alessandra Moretti, Klemen Grošelj, Alexander Alexandrov Yordanov, Hildegard Bentele, Liudas Mažylis i Sunčana Glavak.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tomislav Sokol i Ladislav Ilčić.

Govorili su Olivér Várhelyi i Tonino Picula.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.5 zapisnika od 23.11.2022.


24. Stanje u Libiji (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Libiji [2021/2064(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Giuliano Pisapia (A9-0252/2022)

Giuliano Pisapia predstavio je izvješće.

Govorio je Olivér Várhelyi (povjerenik Komisije).

Govorili su Anna-Michelle Asimakopoulou, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Margarida Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Georgios Kyrtsos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Mounir Satouri, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Susanna Ceccardi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika The Left, Andrea Cozzolino, Barry Andrews, Rosa D'Amato, Carlo Fidanza, Pietro Bartolo, Bernhard Zimniok i Costas Mavrides.

Govorili su Olivér Várhelyi i Giuliano Pisapia.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika od 23.11.2022.


25. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 738.125/OJ).


27. Usvajanje zapisnika s aktualne dnevne sjednice

U skladu s člankom 202. stavkom 3. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice podnijet će se na usvajanje Parlamentu na početku poslijepodnevnog dijela sljedeće dnevne sjednice.


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:03.

Klaus Welle

Evelyn Regner

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS TEMELJNIH DOKUMENATA ZA RASPRAVE I ODLUKE PARLAMENTA

1. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Parlamentarnih odbora

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2022 Europske unije za financijsku godinu 2022. – Dodatne mjere za ublažavanje posljedica ruskog rata u Ukrajini, jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i ažuriranje prihoda, ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja [14832/2022 - C9-0388/2022 - 2022/0318(BUD)] – Odbor za proračune. Izvjestitelji: Karlo Ressler i Damian Boeselager (A9-0280/2022)

2) Odbora za mirenje

- Zajednički tekst općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2023. (14783/2022 - C9-0389/2022 – 2022/0212(BUD))

3) izaslanstva Parlamenta u Odboru za mirenje

Izvješće o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2023. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka [12108/2022 - C9-0306/2022 - 2022/0212(BUD)] - Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje u proračunskom postupku. Izvjestitelji: Nicolae Ştefănuță i Niclas Herbst (A9-0278/2022)


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Bielowski Theresa, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ispričani:

Berg Lars Patrick, Buschmann Martin, Casanova Massimo, Číž Miroslav, Donáth Anna Júlia, García Del Blanco Ibán, Hojsík Martin, MacManus Chris, Martusciello Fulvio, Maydell Eva, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Patriciello Aldo, Ripa Manuela, Winkler Iuliu


PRILOG 1 - Imenovanje člana Revizorskog suda – Keit Pentus-Rosimannus

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Milazzo, Możdżanowska, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Chagnon, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Blasis, De Man, Fest, Garraud, Gazzini, Ghidoni, Griset, Haider, Hakkarainen, Jamet, Joron, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Collard, Comín i Oliveres, Danzì, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, de Graaff, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rivière, Rondinelli, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, del Castillo Vera, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Ameriks, Andrieu, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ecke, Engerer, Ertug, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Muigg, Negrescu, Nemec, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Mesure, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, Nienaß, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener

Posljednje ažuriranje: 17. svibnja 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti