Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 24 listopada 2022 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. ***I (debata)
 3.Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Zmiana rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z 17 grudnia 2020 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 *** (głosowanie)
  
5.2.Zmiana rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek ***I (głosowanie)
  
5.3.Instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +) ***I (głosowanie)
  
5.4.Nieuznawanie rosyjskich dokumentów podróży wydawanych w okupowanych regionach zagranicznych ***I (głosowanie)
  
5.5.Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. ***I (głosowanie)
  
5.6.Brak sprzeciwu na podstawie art. 111 ust. 6 Regulaminu: tymczasowe środki nadzwyczajne związane z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia (głosowanie)
  
5.7.Brak sprzeciwu na podstawie art. 111 ust. 6 Regulaminu: wartość progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (głosowanie)
  
5.8.Przestrzeganie praw człowieka w Afganistanie, zwłaszcza pogorszenie sytuacji w dziedzinie praw kobiet oraz ataki na placówki oświatowe (głosowanie)
  
5.9.Dalsze represjonowanie opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (głosowanie)
  
5.10.Przymusowe przesiedlenia w wyniku eskalacji konfliktu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (głosowanie)
  
5.11.Przyszła europejska infrastruktura finansowa na rzecz rozwoju (głosowanie)
  
5.12.Wyniki modernizacji Traktatu karty energetycznej (głosowanie)
  
5.13.Ocena zgodności Węgier z warunkami praworządności według rozporządzenia o warunkowości, a także stan zaawansowania węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności (głosowanie)
  
5.14.Ochrona hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (głosowanie)
  
5.15.Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (głosowanie)
  
5.16.Ulepszenie przepisów UE na temat dzikich i egzotycznych zwierząt trzymanych jako domowe w Unii Europejskiej, poprzez ustanowienie unijnego wykazu pozytywnego (głosowanie)
  
5.17.Poszanowanie praw człowieka w Egipcie (głosowanie)
  
5.18.Przestrzeganie praw człowieka w związku z pucharem świata FIFA w Katarze (głosowanie)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Zmiana rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych – jak zapewnić dostępność wyrobów medycznych (debata)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Zamknięcie posiedzenia
 14.Przerwa w obradach
 WYKAZ DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DEBAT ORAZ DECYZJI PARLAMENTU
  
1.Złożone projekty rezolucji
  
2.Petycje
  
3.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
  
4.Zaangażowane komisje
  
5.Składanie dokumentów
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (181 kb) Lista obecności (59 kb) Wyniki głosowania (201 kb) Wyniki głosowań imiennych (5540 kb) 
 
Protokół (181 kb) Lista obecności (59 kb) Wyniki głosowania (201 kb) Wyniki głosowań imiennych (5540 kb) 
 
Protokół (82 kb) Lista obecności (13 kb) Wyniki głosowania (64 kb) Wyniki głosowań imiennych (154 kb) 
 
Protokół (296 kb) Lista obecności (79 kb) Wyniki głosowania (160 kb) Wyniki głosowań imiennych (1016 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności