Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 24. novembra 2022 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zriadenie politického programu Digitálne desaťročie do roku 2030 ***I (rozprava)
 3.Odkaz Európskeho roka mládeže 2022 (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Hlasovanie
  
5.1.Zmena nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 *** (hlasovanie)
  
5.2.Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, pokiaľ ide o stanovenie diverzifikovanej stratégie financovania ako všeobecnej metódy vypožičiavania si prostriedkov ***I (hlasovanie)
  
5.3.Nástroj „makrofinančnej pomoci+“ na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 ***I (hlasovanie)
  
5.4.Neuznávanie ruských cestovných dokladov vydaných v okupovaných zahraničných regiónoch ***I (hlasovanie)
  
5.5.Zriadenie politického programu Digitálne desaťročie do roku 2030 ***I (hlasovanie)
  
5.6.Nevznesenie námietky podľa článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku: dočasné núdzové opatrenia týkajúce sa požiadaviek na kolaterál (hlasovanie)
  
5.7.Nevznesenie námietky podľa článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku: hodnota zúčtovacej prahovej hodnoty pre pozície držané v zmluvách o mimoburzových komoditných derivátoch a ostatných zmluvách o mimoburzových derivátoch (hlasovanie)
  
5.8.Situácia v oblasti ľudských práv v Afganistane, najmä oslabenie práv žien a útoky na vzdelávacie inštitúcie (hlasovanie)
  
5.9.Pokračujúci útlak demokratickej opozície a občianskej spoločnosti v Bielorusku (hlasovanie)
  
5.10.Nútené vysídľovanie obyvateľstva v dôsledku vyhroteného konfliktu vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR) (hlasovanie)
  
5.11.Budúca európska finančná štruktúra pre rozvoj (hlasovanie)
  
5.12.Výsledok modernizácie Zmluvy o energetickej charte (hlasovanie)
  
5.13.Posúdenie dodržiavania zásad právneho štátu Maďarskom podľa nariadenia o podmienenosti a súčasného stavu maďarského plánu obnovy a odolnosti (hlasovanie)
  
5.14.Ochrana chovu hospodárskych zvierat a veľkých mäsožravcov v Európe (hlasovanie)
  
5.15.Odkaz Európskeho roka mládeže 2022 (hlasovanie)
  
5.16.Zlepšenie nariadenia EÚ o voľne žijúcich a exotických zvieratách určených na chov ako spoločenské zvieratá v Európskej únii prostredníctvom pozitívneho zoznamu EÚ (hlasovanie)
  
5.17.Situácia v oblasti ľudských práv v Egypte (hlasovanie)
  
5.18.Situácia v oblasti ľudských práv v súvislosti s majstrovstvami sveta FIFA v Katare (hlasovanie)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Žiadosť o zbavenie imunity
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Revízia nariadenia o zdravotníckych pomôckach – ako zaručiť dostupnosť zdravotníckych pomôcok (rozprava)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Skončenie rokovania
 14.Prerušenie zasadania
 ZOZNAM DOKUMENTOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA USKUTOČŇUJÚ ROZPRAVY A PRIJÍMAJÚ ROZHODNUTIA PARLAMENTU
  
1.Predložené návrhy uznesení
  
2.Petície
  
3.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
  
4.Pridružené výbory
  
5.Predložené dokumenty
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (178 kb) Prezenčná listina (59 kb) Výsledky hlasovania (200 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (5540 kb) 
 
Zápisnica (178 kb) Prezenčná listina (59 kb) Výsledky hlasovania (200 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (5540 kb) 
 
Zápisnica (82 kb) Prezenčná listina (13 kb) Výsledky hlasovania (67 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (156 kb) 
 
Zápisnica (294 kb) Prezenčná listina (80 kb) Výsledky hlasovania (152 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1006 kb) 
Posledná úprava: 23. marca 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia