Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0197(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0150/2022

Pateikti tekstai :

A9-0150/2022

Debatai :

CRE 07/06/2022 - 7
PV 14/02/2023 - 3
CRE 14/02/2023 - 3

Balsavimas :

PV 08/06/2022 - 16.3
CRE 08/06/2022 - 16.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 14/02/2023 - 8.11
CRE 14/02/2023 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0234
P9_TA(2023)0039

Protokolas
XML 9k
Antradienis, 2023 m. vasario 14 d. - Strasbūras

3. Lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 normos ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normų sugriežtinimo atsižvelgiant į platesnius ES klimato srities užmojus iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/631 [COM(2021)0556 - C9-0322/2021- 2021/0197(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Jan Huitema (A9-0150/2022)

Pirmosios diskusijos tuo pačiu klausimu vyko 2022 m. birželio 7 d. (2022 06 07 protokolo 7 punktas).

Pirmą kartą balsuota 2022 m. birželio 8 d. ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas nagrinėti kompetentingam komitetui (2022 06 08 protokolo 16.3 punktas).

Jan Huitema pristatė pranešimą.

Kalbėjo Frans Timmermans (vykdomasis Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Karima Delli (TRAN komiteto nuomonės referentė), Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Sara Cerdas S&D frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvia Limmer ID frakcijos vardu, Pietro Fiocchi ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná The Left frakcijos vardu, Edina Tóth, nepriklausoma Parlamento narė, Pascal Arimont, Tiemo Wölken, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Bloss, Aurélia Beigneux, Alexandr Vondra (taip pat atsakė į repliką pagal mėlynosios kortelės procedūrą, kurią išsakė Sara Cerdas), Cornelia Ernst, Maria Angela Danzì, Massimiliano Salini, Mohammed Chahim (taip pat atsakė į repliką pagal mėlynosios kortelės procedūrą, kurią išsakė Radan Kanev), Michal Wiezik, Ciarán Cuffe, Teuvo Hakkarainen, Anna Zalewska, Marina Mesure, Milan Uhrík, Barbara Thaler, Christel Schaldemose, Susana Solís Pérez, Anna Deparnay-Grunenberg, Danilo Oscar Lancini, Robert Roos, Mislav Kolakušić, Angelika Niebler (taip pat atsakė į repliką pagal mėlynosios kortelės procedūrą, kurią išsakė Sara Cerdas) ir Petar Vitanov.

PIRMININKAVO: Roberts ZĪLE
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Karin Karlsbro, Grace O'Sullivan, Roman Haider, Peter Lundgren, Ljudmila Novak, César Luena, José Ramón Bauzá Díaz, Jakop G. Dalunde, Matteo Adinolfi, Eugen Jurzyca, Radan Kanev, Heléne Fritzon, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, Ivan Štefanec, Achille Variati (taip pat atsakė į repliką pagal mėlynosios kortelės procedūrą, kurią išsakė Bogdan Rzońca), Vlad-Marius Botoş, Paolo Borchia, Johan Nissinen, Henna Virkkunen, Cyrus Engerer, Ulrike Müller, Sunčana Glavak, Eric Andrieu, Claudia Gamon, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Hajšel, Maria da Graça Carvalho, Javi López, Dennis Radtke, Tudor Ciuhodaru ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo Maria Grapini ir Mick Wallace.

Kalbėjo Frans Timmermans ir Jan Huitema.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2023 02 14 protokolo 8.11 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.20 val.)

Atnaujinta: 2023 m. birželio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika