Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2023/2537(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0162/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0162/2023

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2023 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0063

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 - Στρασβούργο

7.4. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 94100 (MON-941ØØ-2) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 94100 (MON-941ØØ-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D086347/01 - 2023/2537(RSP)) (B9-0162/2023) - Αρμόδιοι βουλευτές: Martin Häusling, Anja Hazekamp, Sirpa Pietikäinen και Günther Sidl

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0063)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου