Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0045/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0045/2022

Συζήτηση :

PV 04/04/2022 - 15
CRE 04/04/2022 - 15
PV 13/03/2023 - 15
CRE 13/03/2023 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2022 - 7.6
CRE 05/04/2022 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/03/2023 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0101
P9_TA(2023)0067

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 - Στρασβούργο

7.8. Αναθεώρηση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 όσον αφορά την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030 [COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0067)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου