Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 30. marca 2023 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu ***I (rozprava)
 3.Správa o právnom štáte 2022 - Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii – Právny štát v Grécku – Právny štát v Španielsku – Právny štát na Malte (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Hlasovanie
  
5.1.Žiadosť o zbavenie Anny Júlie Donáthovej imunity (hlasovanie)
  
5.2.Platforma spolupráce na podporu fungovania spoločných vyšetrovacích tímov ***I (hlasovanie)
  
5.3.Európsky rok zručností 2023 ***I (hlasovanie)
  
5.4.Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ***I (hlasovanie)
  
5.5.Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu ***I (hlasovanie)
  
5.6.Nariadenie o fluórovaných plynoch ***I (hlasovanie)
  
5.7.Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu ***I (hlasovanie)
  
5.8.Správa o právnom štáte 2022 - Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii (hlasovanie)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Schválenie zápisníc z tejto plenárnej schôdze a zaslanie prijatých textov
 9.Termíny nasledujúcich rokovaní
 10.Skončenie rokovania
 11.Prerušenie zasadania
 ZOZNAM DOKUMENTOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA USKUTOČŇUJÚ ROZPRAVY A PRIJÍMAJÚ ROZHODNUTIA PARLAMENTU
  
1.Predložené návrhy uznesení
  
2.Predložené dokumenty
  
3.Zmeny v pridelení výborom
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (116 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledky hlasovania (90 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (4299 kb) 
 
Zápisnica (116 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledky hlasovania (90 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (4299 kb) 
 
Zápisnica (72 kb) Prezenčná listina (13 kb) Výsledky hlasovania (36 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (120 kb) 
 
Zápisnica (245 kb) Prezenčná listina (79 kb) Výsledky hlasovania (94 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (776 kb) 
Posledná úprava: 17. júla 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia